Maatieto.net

Maatieto.net är ett tillägg till Maailmalle.net-tjänsten med landsspecifik information om att studera utomlands. Informationsmängden för olika världsdelar och länder varierar. Huvudvikten ligger på högskolestudier. De landsspecifika länksidorna finns bara på finska men länkarna leder till sidor som oftast är antingen på engelska eller på ett annat språk.

Maailmalle.net får du information om olika alternativ att resa ut i världen. Under “Studier” hittar du viktig information om planeringen av studierna utomlands.

Båda webbplatserna administreras av CIMO. Du kan skicka oss kommentarer och länkförslag på responsblanketten.

Allmän information om att studera utomlands

Efter gymnasiet kan man söka sig utomlands för att avlägga en lägre högskoleexamen (t.ex. bachelor eller undergraduate). Beroende på ämne kan man fortsätta till en högre högskoleexamen (t.ex. master) eller ända till en doktorsexamen.

Du kan också börja studera utomlands efter att ha avlagt en lägre högskoleexamen i Finland. Då kan du ansöka om studier direkt på magisternivå. Det samma kan man också göra tvärtom: vissa avlägger lägre högskoleexamen utomlands och ansöker därefter till magisterstudier i Finland.

Räkna med tillräckligt tid för informationssökningen och ansökningsprocessen, minst ett år rekommenderas. Den sökande måste själv kontakta läroinrättningarna och olika myndigheter möjligen flera gånger i olika skeden av ansökan.

Läroinrättningarnas inträdeskrav

Utbildningsprogrammens inträdeskrav varierar från land till land. Utöver skolbetyg och tillräckliga språkkunskaper kan högskolorna kräva till exempel att man klarar ett inträdesprov eller en intervju. Men det finns också många utbildningsprogram till vilka man kan antas endast utgående från sina betyg och språkkunskaper.

Beroende på land ansöker man till läroinrättningarna antingen genom en gemensam antagning eller med en ansökan som skickas direkt till läroinrättningen. I vissa länder används båda ansökningssätten.

Kontrollera alltid ansökningssätt och inträdeskrav för varje utbildningsprogram direkt på läroinrättningen.

I en gemensam antagning söker man med samma blankett till flera högskolor i ett land. Antalet alternativ som man kan ansöka till varierar mellan länderna, liksom också övriga detaljer kring ansökan.

Anvisningar och blanketter för ansökan finns oftast på högskolornas egna webbplatser eller webbplatsen för gemensam antagning.

Ansökningstidpunkt och studiestart

Vanligtvis kan man ansöka om studieplats bara en gång om året, men vissa länder har ansökan två gånger årligen. Dessutom kan det finnas en separat ansökan till sommarstudier.

Ansökningstiden kan börja och sluta upp till ett år innan studierna inleds. Oftast sker ansökan minst ett halvt år före studiestarten; man ansöker exempelvis på våren till studier som börjar på hösten samma år. Då kan ansökningsprocessen fortsätta in på sommaren och resultaten kommer först på sensommaren.

Information om när exakt ansökningstiden börjar och slutar får man av den instans som arrangerar gemensam antagning eller direkt av högskolorna.

Börja sökandet i god tid och inte de sista dagarna av ansökningstiden!

Kostnader och finansiering

Det är inte nödvändigtvis dyrare att studera utomlands än i Finland. Kostnaderna beror dock på vad och var man studerar. Studerande som avlägger grundexamen kan få FPA:s studiestöd utomlands, medan de flesta bidrag och stipendier är avsedda för forskarstudier.

Det kan också gå att delvis finansiera studierna med arbete.