Lukion jälkeen voi hakeutua ulkomaille suorittamaan alempaa korkeakoulututkintoa (undergraduate-opinnot, esim. bachelor-tutkinnot). Joissain tapauksissa korkeakouluihin voi hakea myös ammatillisen koulutuksen pohjalta. Tarkista aina suoraan korkeakoulusta sinua kiinnostavien koulutusohjelmien tarkat pääsyvaatimukset. Alasta riippuen opintoja voi jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon (esim. master) tai aina tohtoriksi asti.

Voit aloittaa opinnot ulkomailla myös Suomessa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Tällöin voit hakea opiskelemaan suoraan maisteritason opintoja. Saman voi tehdä toisinkin päin: jotkut suorittavat ulkomailla alemman korkeakoulututkinnon ja hakeutuvat sen jälkeen Suomeen maisteritason opintoihin.

Haku ulkomaiseen korkeakouluun vaatii hakijalta itsenäistä tiedonhankintaa, suunnittelua ja omien tavoitteiden asettamista.

Aloita tiedonhaku esimerkiksi Maatieto.netin avulla. Suosituimmista maista on laajoja maaoppaita ja muista maista suppeampia maakortteja. Oppaissa ja korteissa on yleistä tietoa maan korkeakouluopinnoista ja hyödyllisiä linkkejä erilaisiin koulutussivustoihin.

Tarkempaa tietoa suoraan oppilaitoksista

Sopivia koulutusohjelmia voi etsiä eri maiden korkeakoulutusta esittelevistä verkkopalveluista tai suoraan korkeakoulujen verkkosivuilta. Englanninkielisiä ohjelmia on jo melko paljon tarjolla, mutta kannattaa huomioida, että monissa maissa varsinkin bachelor/undergraduate-tason opintoja on tarjolla enimmäkseen vain paikallisella kielellä.

Kokonaisuutena tiedonhankintaan ja hakuprosessiin on hyvä varata reilusti aikaa, yleensä noin vuosi riittää.

Monissa maissa on käytössä lukukausimaksut. Niiden suuruus tulee tarkistaa suoraan siitä yliopistosta, josta on kiinnostunut. Ulkomailla opiskelun voi rahoittaa Kelan opintotuella, johon sisältyy myös asumislisä ja lainantakaus, mikäli Kelan ehdot täyttyvät. Ulkomaille saa korotettua opintotukea, ja varsinkin lainantakauksen osuus on suurempi kuin opiskeluun kotimaassa. Usein opintolainalla saa katettua lukukausimaksut tai suuren osan niistä. Opiskelijat voivat yleensä myös rahoittaa opintojaan työskentelemällä opintojensa ohessa, mutta tarkista kohdemaan säännöt siitä, saavatko opiskelijat tehdä töitä opintojensa ohella.

Apurahoja on tarjolla sitä enemmän, mitä pidemmälle opinnoissa on edetty. Opintojen alkuvaiheessa apurahaa voi olla vaikea löytää, sillä suurin osa apurahoista on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimukseen.

Hakuajat vaihtelevat maittain. Yksityiskohtaiset tiedot hakemisesta ja sisäänpääsyvaatimuksista pitää tarkistaa suoraan korkeakouluista.

Maatieto.net: Muut tietolähteet

Lue lisää ulkomailla suoritettavista korkeakouluopinnoista Maailmalle.netistä:

Maailmalle.net: Korkeakoulututkinto

Maailmalle.net: Kustannukset ja rahoitus