En månad eller två utomlands är en fin möjlighet för dig som studerar för en yrkesexamen. Du kan fördjupa dina yrkeskunskaper, förbättra dina språkkunskaper och vara verksam i en internationell miljö. Det du lär dig under utbytet kan vara till nytta också när du söker jobb efter din examen, oavsett om du stannar i Finland eller beger dig utomlands.

För många studerande är utbytesperioden utomlands en av de mest minnesvärda erfarenheterna under studietiden, så det är en chans som verkligen är värd att gripa! 

Arbetsinlärning och studier

Inom yrkesutbildningen åker man oftast utomlands för arbetsinlärning, men beroende på skola kan du också studera vid en utländsk läroinrättning eller kombinera studier och arbetsinlärning. Utlandsperioden godkänns som en del av din examen i Finland. Vanligen åker man utomlands i slutet av studierna.

Det går att åka utomlands från alla studieområden, men det beror på din skola vilka utbytesplatser det finns. De flesta platserna ligger i Europa, men skolorna kan också ha platser utanför Europa. 

Läroinrättningarna beviljar olika bidrag för vistelsen utomlands. Stipendiets storlek beror på målland, utbytets längd och de totala kostnaderna. Handikapp, sjukdom eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering. Det går att få extra bidrag till exempel för kostnader för en assistent eller andra specialarrangemang.

Fråga på din skola vilka möjligheter det finns för dig!  Om du är yrkesstuderande med läroavtal, vänd dig till din läroavtalsbyrå.

Ready for Life: arbetspraktik för nyutexaminerade

Har du redan fått din examen och kan inte längre ansöka att åka utomlands genom din skola? Ingen fara, du kan ansöka om arbetspraktik utomlands inom din bransch genom Ungdomssamarbetet Allians! 

Ready for Life-praktiken är avsedd för 18–35-åringar som nyligen har avslutat sin utbildning vid en skola på andra stadiet. Utlandsperioden måste börja inom ett år efter att examen är avlagd. Praktikanterna får Erasmus+-bidrag som täcker största delen av kostnaderna för utbytet utomlands. Det finns praktikplatser i Spanien, Irland, Italien, Frankrike och Tyskland.