Volontärarbete utomlands kombinerar internationalisering och viljan att hjälpa. Som volontär får du arbeta för ett allmännyttigt samfund, t.ex. vid klubbar för barn och unga, med miljöskydd eller inom kulturprojekt.

Volontärarbete ger dig möjlighet att lära känna en ny typ av arbetsmiljö och du kan till och med hitta inriktningen för din framtida karriär. Erfarenheten kan senare vara nyttig när du söker jobb, för många arbetsgivare värdesätter färdigheter som man får vid volontärarbete. 

Europeisk volontärtjänst (EVS)

Europeisk volontärtjänst (European Voluntary Service) är avsedd för 17–30-åriga europeiska ungdomar. Ungdomar som inte har en studieplats eller utbytesmöjligheter genom sin egen skola ges prioritet. EVS passar bra för ungdomar som deltar aktivt i förenings- eller hobbyverksamhet.

EVS-volontärtjänsten har ingen programavgift. Volontären får ett Erasmus+-bidrag som ersätter största delen av resekostnaderna, en försäkring och fullt uppehälle samt vid behov lokaltrafik i mållandet. Dessutom får volontären lite fickpengar. Volontärerna bor vanligen i en gemensam bostad med andra volontärer eller inkvarterad hos en familj.

Som volontär kan du exempelvis arbeta 
• med äventyrspedagogik för barn i Slovakien
• vid ungdomscenter i Storbritannien
• för kulturfrämjande på Madeira eller
• med vård av skadade vilda djur i Spanien.

Volontäruppgifterna kräver ingen speciell yrkeskunskap, utbildning eller arbetserfarenhet. Du behöver inte nödvändigtvis kunna mållandets språk, men EVS är en bra möjlighet att förstärka dina språkkunskaper eller lära dig ett nytt språk. 

Volontärarbetet baserar sig på internationellt samarbete mellan organisationer och kommuner. Om du åker utomlands som volontär, hjälper en organisation i Finland dig med ansökningsprocessen och en utländsk organisation ansvarar för att ordna volontärarbete för dig under utbytet. Det kommer också EVS-volontärer till Finland från olika håll i Europa.

Hur kan jag delta?

Om du vill ansöka om att bli volontär, sök i databasen över EVS-organisationer fram en avsändande organisation i Finland och en mottagande organisation utomlands och ta kontakt med dem. Den avsändande organisationen kan vara t.ex. ungdomstjänsten i din hemkommun eller en förening som är verksam på din ort. Du kan också ansöka om att bli volontär genom medborgarorganisationer med verksamhet i hela Finland, som Ungdomssamarbete Allians, Maailmanvaihto – ICYE Finland eller Internationella arbetslag rf . Sök avsändande organisationer i databasen genom att välja
• Finland i landsmenyn och
• sending organisation som organisationstyp (EVS accreditation type).

Mottagande organisationer i olika länder arrangerar projekt till vilka du kan ansöka som volontär. EVS-databasen innehåller allmän information om dessa organisationer och deras verksamhet samt kontaktuppgifter. Närmare information om projekten får du på organisationernas webbplatser. Du kan leta efter mottagande organisationer:

• enligt en bransch eller ett land som intresserar dig och
• välja receiving organisation som organisationstyp.

Genom att söka information om EVS-organisationer och de möjligheter som de erbjuder får du en bred bild av vilken typ av volontärarbete man kan utföra i olika länder. Reservera gott om tid för ansökningsprocessen, för den kan ta så mycket som ett år.

Ett annat sätt att hitta en volontärplats är att använda databasen över EVS-projekt. Utbudet är begränsat, men du kan hitta en plats snabbt, för projekten som du hittar behöver volontärer just nu. Kolla också avsändande organisationers kommunikationskanaler, för där kan du kanske hitta en plats som någon inhiberat.

När du har hittat ett intressant projekt, kontakta den avsändande organisationen i Finland som intresserar dig. Utred tillsammans med den avsändande organisationen hur du kan bli volontär. Den avsändande organisationen kan också vara någon annan än en organisation som finns i databasen. Nya organisationer måste först anmäla sig till Utbildningsstyrelsen.

Avgiftsbelagda volontärprogram

Det finns också andra rutter för att åka utomlands som volontär. Organisationer som koordinerar volontärarbete erbjuder arbetsläger på några veckor och projekt på flera månader på olika håll i världen.  Vissa program har en deltagaravgift. Dessutom betalar volontären själv sina resor och försäkringar. Vanligen får volontären logi och mat.

Att delta i ett arbetsläger är ett bra sätt att skaffa sig internationell erfarenhet och utföra volontärarbete till exempel under semestern, för lägren arrangeras i huvudsak på sommaren. Volontärarbete i flera månader ger för sin del möjlighet till en mer djupgående erfarenheten av interkulturellt lärande.

Närmare information får du direkt av volontärorganisationerna, se till exempel: Allianssin Nuorisovaihto, Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry. KVT , Maailmanvaihto eller AIESEC.