Som högskolestuderande har du möjlighet att avlägga en del av din examen utomlands. Utbytesperioden är en chans som är värd att gripa! Det är enkelt att åka utomlands genom ett utbytesprogram och internationella erfarenheter förbereder dig också för det framtida arbetslivet.

Vanligen söker man till utbyte via det egna universitetet eller den egna yrkeshögskolan. De mest kända utbytesprogrammen är Erasmus+ och Nordplus. Det går att få studiestöd för utbytesperioden och därtill ingår det ofta ett stipendium från hemhögskolan i programmet. 

Utbytet pågår i regel en termin eller ett läsår. Vissa högskolor arrangerar också internationella intensivkurser på några veckor.

Börja planera din utbytesperiod i god tid! Du ansvarar själv för att söka information och sköta de praktiska arrangemangen, men högskolan ger dig stöd vid behov. 

Vilket är ditt val?
Aspekter som påverkar valet av utbytesplats är till exempel:
• din högskolas utbytesplatser
• dina språkkunskaper 
• utbudet av kurser som passar in i ditt studieprogram
• fritidssysselsättningar och hobbyutbudet
• ditt intresse för olika länder eller områden.

Med studiestödet och stipendiet kan du täcka en stor del av de grundläggande kostnaderna under utbytesperioden. Det är ändå bra att fundera över budgeten i god tid. Prisnivån varierar mellan länderna och det är vanligen dyrare att bo och leva i större städer än på mindre orter. Det är ingen konst att göra av med mer pengar under utbytet än hemma, men med bra planering klarar du dig också på en mindre budget. Det är ändå en bra idé att i mån av möjlighet spara egna pengar för utbytet. 

Om du har en plats dit du absolut vill åka på utbyte, ska du ta reda på om det är möjligt att göra det i form av så kallat free mover-utbyte. Det är ofta ett jobbigare och dyrare alternativ, men helt genomförbart i vissa fall.