Gymnasieutbyte uppfattas ofta som ett dyrt år som utbyteselev, men det går att få internationella erfarenheter också via den egna skolan eller genom att ansöka till Future Leaders-sommarutbyte i USA. Läs om de olika alternativen nedan!

Utbyte via den egna skolan

Utbyten via skolan är vanligen besök på en eller några veckor, men beroende på skola kan längden på utbytesperioden också vara några månader eller till och med ett år. Förutom utbyten kan din skola ha många andra internationella projekt som genomförs tillsammans med gymnasieelever från olika länder. Hör dig modigt för på ditt eget gymnasium! 
 
Ofta åker man utomlands från den egna skolan i större grupper, till exempel med den egna klassen eller kursen. Utomlands går man i den lokala skolan, bor i familjer och lär känna ungdomar i samma ålder och den lokala kulturen också utanför skolan. Ofta kommer ungdomarna från värdlandet på motbesök till Finland. 
 
Gymnasieutbyten arrangeras mest till Norden, Baltikum och andra europeiska länder, för skolorna kan få finansiering för dem från programmen Nordplus och Erasmus+ eller via Pohjola-Norden. Personalen vid din skola sköter de administrativa sakerna kring utbytet och hjälper dig med frågor om ansökan.
 
Om din skola inte har någon internationell verksamhet, kan du ge skolan respons på det. Du kan ändå ansöka till ungdomsutbyten som finansieras av Erasmus+.
 
Om du är intresserad av ett utbytesår via en organisation eller ett företag, kan du läsa om temat på finska : Miten voin hakea vaihtoon vaihto-oppilasjärjestön kautta? Voinko saada sitä varten apurahaa?

Future leaders-sommarutbyte till USA

 Är du intresserad av samhällsengagemang och kulturmöten? Vill du få inblick i det amerikanska samhället på djupet? 
 
Future Leaders är ett stipendieprogram som finansieras av USA:s ambassad i Finland och Utbildningsstyrelsen. Det riktar sig till alla 16–17-åriga, aktiva och samhällsintresserade gymnasieelever. Teman för programmet är ledarskapsfärdigheter och aktivt medborgarskap. Målet med sommarutbytet är att öka interkulturell förståelse, ge vägkost för aktivt medborgarskap och utveckla de ungas ledarskapsfärdigheter tillsammans med amerikanska ungdomar.
 
Programmet för gymnasister från Finland genomförs i Washington DC. Ungdomarna bor i amerikanska värdfamiljer. Perioden omfattar många studiebesök där man behandlar ledarskap och aktivt medborgarskap. De amerikanska ungdomarna har program kring samma tema i Finland. Stipendiaterna har en gemensam träff i Washington DC i början av utbytesperioden och gemensamma temauppgifter.
 
Ansökningstiden till Future Leaders-sommarutbytet slutar vanligen i november året innan utbytessommaren. Programmets genomförande, ansökningsprocess och orienteringen för utresande sköts av AFS Intercultural Programs Finland ry