Det går att skaffa sig internationella erfarenheter också utanför skolan såväl i Finland som utomlands! Du kan till exempel delta i ungdomsutbyten eller planera ett europeiskt ungdomsinitiativ. Båda är förmånliga att delta i, för man kan ansöka om finansiering från EU-programmet Erasmus+. Det lönar sig att reservera gott om tid för planeringen och ansökan om finansiering. Du kan få hjälp av ungdomstjänsterna på din ort. 

Ungdomsutbyte
Om du vill lära dig något nytt om ett tema som intresserar dig, samla ihop en grupp och sätt igång med att planera ett ungdomsutbyte! I ett ungdomsutbyte planerar och genomför ungdomar från minst två länder en träff kring ett tema som intresserar dem. Träffen kan pågå i 5–21 dagar och genomföras antingen i Finland eller partnergruppens hemland.
 
Läs mer om reglerna och villkoren på Utbildningsstyrelsens webbplats för internationell verksamhet tillsammans med personal vid ungdomstjänsterna i din kommun. 

Europeiska ungdomsinitiativ

Om du och dina kompisar gärna vill åstadkomma positiv förändring i någon sak som är viktig för er, lönar det sig för er att läsa mer om möjligheten som europeiskt ungdomsinitiativ erbjuder! Samla ihop ett gäng med deltagare från minst två länder och planera en kampanj, kurs, ett evenemang eller något helt annat kring er idé! 
 
Ryck personalen vid kommunens ungdomstjänst i ärmen, och gå tillsammans igenom finansieringsmöjligheter och annat på Utbildningsstyrelsens webbplats för internationell verksamhet.