Utbyten

Utbyten

Idén med utbyten är att man får lära känna ett nytt land och dess kultur tillsammans med andra ungdomar. Efter utbytet återvänder man till sitt hemland. I utbytet ingår många olika slags alternativ från korta ungdomsutbyten till ett år långa högskoleutbyten.

Denna webbplats hjälper dig att hitta den lämpligaste vägen utomlands och ger dig extra information. Världen är full av möjligheter som du kan utnyttja!

Läs mer på de finska sidorna: 

Vaihdot


Utbyten