Ansökan

Ansökan till så gott som alla studier för grundexamen (bachelor) görs via det gemensamma elektroniska ansökningssystemet UCAS. Ansökan till magisterprogram (master) lämnas in direkt till högskolan.


Ansökningstider

Den gemensamma ansökan pågår från början av september till mitten av januari. Ansökningstiden till utbildningsprogram inom medicin, odontologi och veterinärmedicin samt till universiteten i Oxford och Cambridge är från början av september till mitten av oktober.


Terminsavgifter

Terminsavgifterna kan uppgå till högst 9 250 pund per läsår. I Skottland behöver studerande från EU-länder i regel inte betala terminsavgifter på grundexamensnivå.


Studier i Storbritannien

Drömmer du om att studera vid ett universitet i Storbritannien? Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett infopaket för dig om studier i Storbritannien, val av studieplats och ansökan till brittiska universitet.

Börja planeringen i god tid, för ansökan till vissa utbildningsprogram ska lämnas in redan ett år innan studierna inleds. Fundera också genast på finansieringen av dina studier. Terminsavgifterna i Storbritannien, med undantag för Skottland, är höga, men det går att få ett speciellt lån för att betala dem.

Information om hur Brexit kommer att påverka den brittiska högskolesektorn uppdateras på bl.a. Universities UK:s webbplats: Brexit FAQs

Läs guiden om Storbritannien så löser sig alla mysterier kring ansökan!