Ansökan

Kontrollera ansökningsprocessen vid de universitet du vill ansöka till.

Ansök via UNED om beslut att du har behörighet att ansöka om studieplats med en grundutbildning från Finland.

När du har fått UNEDs beslut, kan du ansöka studieplats vid universitet. Kontrollera alla detaljer kring ansökan direkt av universitetens antagningsbyråer.


Ansökningstider

Till offentliga universitet ansöker man vanligen i maj–juni.

Beslut från UNED kan man vanligen ansöka under våren och sommaren.


Terminsavgifter

Läsåret 2015–2016 var terminsavgifterna vid offentliga universitet ca 700–3900 euro. Avgifterna varierar enligt avlagda studiepoäng, ca 17–65 euro/studiepoäng. Engelskspråkiga utbildningsprogram kan vara ännu dyrare.


Studier i Spanien