Ansökan

Schweiz har ingen gemensam ansökan, alltså har varje högskola har sitt eget ansökningsförfarande och egna ansökningstider.


Ansökningstider

Ansökningstiden för studier som börjar på hösten går i allmänhet ut i slutet av april. Kontrollera tider och kriterier för ansökan direkt av högskolan.

Terminsavgifter

Terminsavgifterna vid universiteten är vanligen cirka 1 500–2 000 schweiziska franc, men avgifterna varierar stort.


Studier i Schweiz

Funderar du på att studera i Schweiz? Ansökan till studier som börjar på hösten lämnas vanligen in på våren. Högskolorna har studieprogram på de lokala språken och engelska. Terminsavgifterna i Schweiz är på en rimlig nivå, men levnadskostnaderna är högre än i det övriga Europa.