Det blir allt populärare att studera utomlands

Antalet finländska studerande utomlands har fördubblats under de senaste tio åren. Över 8 000 finländare får studiestöd av FPA för studier utanför Finland. Mängden motsvarar studentantalet vid en medelstor finsk högskola.