Många internationella organisationer, bl.a. organisationer som är underställda EU och FN, har egna praktikprogram för högskolestuderande. Ofta betalas ingen lön för praktiken.

Läs mer om praktikmöjligheter och ansökningsanvisningar på organisationernas webbplatser. Ta reda på om du kan få stöd från din högskola för praktik vid en internationell organisation.

Under ansökningsrundorna för Utbildningsstyrelsens praktikprogram erbjuds även platser i internationella organisationer som gör utvecklingssamarbete. Närmare information om Utbildningsstyrelsens praktikprogram.

Praktik i EU

Statsrådets kansli: EU-arbetsplatser - Praktik
European Commission: Traineeships

Praktik i FN

United Nations Careers - Internship programme

Utvecklingsbankernas praktikprogram

Inter-American Development Bank - Young Professionals Program
African Development Bank Group - Internship Programme
African Development Bank Group - Young Professionals Program