Om du studerar på en högskola kan du söka Erasmus+-programmets praktikstipendium för praktik som sker utomlands. Praktikbidraget söks alltid hos den egna högskolan. Oftast söker man själv en praktikplats, men du kan be om stöd och råd på din egen läroanstalt.

Du kan göra praktiken antingen medan dina studier pågår eller senast inom ett år efter att du tagit din examen. Kom emellertid ihåg att söka praktikstipendium i god tid redan medan dina studier pågår, eftersom högskolan måste bevilja stipendiet innan du tar din examen.

Du kan får praktikbidrag för 2–12 månader. Bidragsbeloppet är cirka 300–400 euro per månad, men beloppet varierar beroende på högskola. Man kan få Erasmus+-stöd för både studentutbyte och praktikutbyte, för totalt 12 månader under en högskoleexamen. Lägre och högre högskoleexamen räknas som två olika examina. Om du däremot avlägger flera examina på samma nivå, har du tillgång till sammanlagt 12 stödmånader.

Förutom praktikstipendium kan du få extra ekonomiskt stöd om du har ett handikapp, en sjukdom, en inlärningssvårighet eller ett annat specialbehov som orsakar extra kostnader under utbytesperioden. Detta stöd för mobilitet utan hinder söks även via den egna högskolan.

Praktik kan genomföras i ett annat land som deltar i Erasmus+-programmet. Dessa är

  • 28 EU-länder
  • Makedonien, Norge, Island, Liechtenstein och Turkiet.
Praktikplatsen kan vara ett företag eller en offentlig organisation. Praktiken kan också ske vid en högskola. Typiska praktikplatser vid högskolor är till exempel sjukhus, laboratorier och bibliotek.

Följande organisationer godkänns inte som praktikplatser:

  • Europeiska unionens organisationer
  • Organisationer som administrerar EU-program.
Avtala alltid med din egen högskola om att platsen lämpar sig samt om praktikarrangemangen.