Utbildningsstyrelsens Edufi-praktik erbjuder en unik möjlighet att göra praktik utomlands antingen medan studierna pågår eller senast inom ett år efter att man tagit sin examen. Praktikplatser erbjuds inom flera områden på olika håll av världen bl.a. på

  • Finpros kontor
  • Organisationer som bedriver utvecklingssamarbete
  • Finlands beskickningar
  • Praktik på utländska universitet som har undervisning i finska språket och finländsk kultur
  • Finländska kultur- och vetenskapsinstitut
  • Finland-hemmen
  • Tekes kontor
  • Utlandsfinska tidningars redaktioner och The Finnish American Heritage Center
  • Idrottsorganisationer
  • Företag och lokala organisationer

Platserna kan sökas två gånger om året. Under ansökningsrundan i februari söker du till praktikperioder som börjar på sommaren och i början av hösten, och i september till perioder som inleds i början av nästa år. Praktikperioderna är oftast 3–6 månader långa.

Platsbeskrivningarna och kraven varierar på olika platser och de publiceras i början av ansökningsrundan. Platsbeskrivningarna från den tidigare ansökningsrundan ger en bild av hurdana platser som oftast erbjuds.

Om du väljs till en plats får du även Utbildningsstyrelsens stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inte stipendier för praktikplatser som man skaffat själv.

Läs mer om Edufi-praktikplatser på Utbildningsstyrelsens webbplats.