Om webbplatsen Maailmalle.net

Maailmalle.net är en webbplats som produceras och administreras av Utbildningsstyrelsen. Maailmalle.net är avsedd för ungdomar och unga vuxna som är intresserade av studier eller praktik utomlands eller av att skaffa sig andra internationella erfarenheter.

Utbildningsstyrelsen ambition är att informationen på webbplatsen Maailmalle.net ska vara aktuell. Utbildningsstyrelsenansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuella fel i innehållet har orsakat.

Utbildningsstyrelsen ansvarar inte för externt material till vilket det finns länkar på webbplatsen. Utbildningsstyrelsenansvarar inte heller för skador orsakade av avbrott i datanät eller andra tekniska störningar.

Redaktion:

Linda Tuominen (huvudredaktör)
Hanna Rahikainen
Niina Juuti
Ilmari Nokkonen
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Tekniskt och grafiskt genomförande: Poutapilvi Oy

Fotografiernas copyright: Utbildningsstyrelsen eller fotograf som nämnd under bilden:
  • Studera i Britannien: Seda Marjargan
  • Studera i Tyskland: Sampo Rasti
  • Studera i Sverige: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
  • Studera i Japan: Elina Venttola
  • Studera i Danmark: Johannes Jansson/Norden.org
Webbplatsens finansiering: Utbildningsstyrelsen, Arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionens Erasmus+ program. Kommissionen ansvarar inte för webbplatsens innehåll.