Om webbplatsen Maailmalle.net

Maailmalle.net är en webbplats som produceras och administreras av Utbildningsstyrelsen. Maailmalle.net är avsedd för ungdomar och unga vuxna som är intresserade av studier eller praktik utomlands eller av att skaffa sig andra internationella erfarenheter.

Utbildningsstyrelsen ambition är att informationen på webbplatsen Maailmalle.net ska vara aktuell. Utbildningsstyrelsenansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuella fel i innehållet har orsakat.

Utbildningsstyrelsen ansvarar inte för externt material till vilket det finns länkar på webbplatsen. Utbildningsstyrelsen ansvarar inte heller för skador orsakade av avbrott i datanät eller andra tekniska störningar.

Redaktion:

Linda Tuominen (huvudredaktör)
Niina Juuti (biträdande huvudredaktör)Mirja Nissinen
Ilmari Nokkonen

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Tekniskt och grafiskt genomförande: Poutapilvi Oy

Fotografiernas copyright: Utbildningsstyrelsen eller fotograf som nämnd under bilden:
 • Studera: Jeff Sheldon/Unsplash.com
 • Utbyten: Camille Minouflet/Unsplash.com
 • Praktik: William Iven/Unsplash.com
 • Erfarenheter: I. M. Priscilla
 • Fråga oss: Himesh Kumar Behera/Unsplash.com
 • Nederländerna: Javier M.
 • Storbritannien: Ambitious Creative Co, Rick Barrett
 • Spanien: Tyler Hendy
 • Tyskland: Lobostudio Hamburg
 • Sverige: Simon Paulin/imagebank.sweden.se
 • Japan: Elina Venttola
 • Danmark: Johannes Jansson/Norden.org
 • Schweitz: Lin Mei/Unsplash.com
Cookies och hantering av personaluppgifter: Användningen av webbplatsen följs för att universitetet ska kunna förbättra tjänsterna. För uppföljningen används kakor (cookies). Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera användaren. Cookies innebär ingen datasäkerhetsrisk och de kan inte sprida virus eller sabotageprogram. När du besöker sidorna godkänner du användningen av cookies.

Webbplatsens finansiering: Utbildningsstyrelsen, Arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionens Erasmus+ program. Kommissionen ansvarar inte för webbplatsens innehåll.

© Utbildningsstyrelsen 2018