Med denna blankett kan du ge feedback på innehållet, strukturen, användbarheten eller den tekniska utformningen av tjänsten Maailmalle.net. Du kan också fråga om dina egna internationaliseringsmöjligheter.

*) Obligatoriska fält