Bekanta dig med oss


niina_juuti2Hejsan! Jag heter Niina och är praktikspecialisten i vårt team. Utöver arbetet med Maailmalle-webbplatsen sköter jag Utbildningsstyrelsens EDUFI-praktik vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. Jag har studerat (för länge sedan) nordiska språk i Helsingfors och jag var på utbytesperioder i Holland och Danmark. Hemma i Finland deltog jag i verksamhet med utbytesstuderande. Under studietiden var jag också lägervolontär på olika håll i Europa. Efter att jag hade avlagt min examen var jag på arbetspraktik i Belgien och det var också via en praktikperiod som jag anställdes vid Utbildningsstyrelsen (dåvarande CIMO). Världen har oerhört mycket att erbjuda – ta reda på hur du kan internationalisera ditt liv!

Hej! Jag heter Linda och ansvarar för Maailmalle-tjänsterna. Mitt arbete handlar mest om webbkommunikation, sociala medier ochlinda2 utveckling av tjänsterna, men du kan också hitta mig på chatten eller de övriga kanalerna. Mina studier i latin i Finland överraskade mig i tiderna med att vara så internationella och jag nappade på olika utbytesmöjligheter under studietiden. Erasmus-året i Rom var mitt livs bästa erfarenhet dittills, men lyckligtvis kan man njuta av internationaliseringens frukter också här hemma. Förutom latin studerade jag bland annat biblioteksvetenskap och kommunikation och det var via dem som jag kom till mitt nuvarande jobb för drygt tio år sedan. samuliMorjens, jag heter Samuli! I vårt rådgivningsteam jobbar jag mest med Study in Finland-tjänsten och rådgivning åt utländska kunder, men jag deltar också i telefonrådgivningen och chatten på Maailmalle-webbtjänsten. Det är delvis en slump att jag har det här jobbet: när jag studerade vid engelska institutionen i Jyväskylä på 90-talet (Erasmus-utbytet var då helt nytt i Finland) fick jag en sommarpraktikplats vid universitetets enhet för internationella ärenden. Arbetet med inkommande och utresande utbytesstuderande väckte mitt intresse för internationella ärenden och på den vägen är jag.