Tanskan koulutusjärjestelmä

Peruskoulutus

Tanskassa oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja loppuu 16-vuotiaana. Opiskelu on maksutonta julkisissa kouluissa. Sen sijaan yksityis- tai vapaakouluissa koulutus voi olla maksullista.

Peruskoulussa (folkeskole) on yhdeksän luokkaa. Sen lisäksi vuoden kestävä esikoulutus on osa peruskoulutusta. Peruskoulun kymmenes luokka on vapaaehtoinen.

Toisen asteen koulutus

Tanskassa on neljä eri tutkintoa, joihin yleissivistävät toisen asteen opinnot (gymnasiale uddannelser) tähtäävät. Kaikki tutkinnot antavat kelpoisuuden hakea korkea-asteen opintoihin.

  • Kolmivuotinen ylioppilastutkinto (studentereksamen, STX) koostuu humanistisista, luonnontieteellisistä ja yhteiskuntatieteellisistä aineista.
  • Ylempi kaupallinen tutkinto (højere handelseksamen, HHX) painottuu kaupallisiin aineisiin, ja koulutus kestää kolme vuotta.
  • Ylempi tekninen tutkinto (højere teknisk eksamen, HTX) painottuu teknisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin. Koulutus kestää kolme vuotta.
  • Ylempi valmistava tutkinto (højere forberedelseseksamen, HF) kestää kaksi vuotta, ja pääsyvaatimuksena on peruskoulun 10. luokan suorittaminen.

Ammatillinen koulutus (erhvervsuddannelser) koostuu kouluopetuksesta ja käytännön työharjoitteluista. Tarjolla on yli sata erilaista koulutusohjelmaa. Koulutus voi kestää 1,5 - 5,5 vuotta, mutta tyypillisesti 3,5 - 4 vuotta.

Ammatillinen koulutus valmentaa opiskelijan ensisijaisesti työelämään, mutta vähintään kolmen vuoden mittaiset koulutusohjelmat saattavat antaa kelpoisuuden hakeutua korkea-asteen opintoihin koulutusohjelmasta riippuen. Ammatillisen koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutusohjelmat jaetaan kolmeen eri luokkaan:

  • nuorille suunnattuun koulutukseen (EUD)
  • aikuiskoulutukseen (EUV)
  • yleissivistäviä ja ammatillisia opintoja yhdistävään koulutukseen (EUX)

Lisäksi Tanskassa järjestetään esimerkiksi ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta ja ammatillista koulutusta erityisryhmille.

Korkeakoulutus

Korkeakouluopetusta annetaan yliopistoissa (universitet), ammattiakatemioissa (erhvervsakademi) ja ammattikorkeakouluissa (professionshøjskole).

Yliopistokoulutus jakaantuu kolmeen tasoon:

  • Bachelor (3 vuotta, 180 ECTS)
  • Kandidat/Master (2 vuotta, 120 ECTS)
  • Ph. D. (3 vuotta, 180 ECTS)


Ensimmäisen ja toisen vaiheen yliopisto-opinnot kestävät yhteensä 5 vuotta, jonka jälkeen opiskelija voi hakeutua tieteellisiin jatko-opintoihin.

Ammattikorkeakouluopinnot (professionsbacheloruddannelser) ovat laajuudeltaan 180-240 ECTS-pistettä, ja ne kestävät yleensä 3-4 vuotta. Opintoihin kuuluu teoreettisten kurssien lisäksi käytännön harjoittelua työpaikoissa. Valmistuneet voivat hakea oman alan kandidat/master-tason opintoihin.

Ammattiakatemiaopinnot (erhvervsakademiuddannelser) kestävät yleensä 2 vuotta ja ovat laajuudeltaan 120 ECTS-pistettä. Opinnot vastaavat ammattikorkeakouluopintojen kahden ensimmäisen vuoden opintoja ja ne johtavat tiettyyn ammattiin. Valmistuneet voivat täydentää opintojaan hakemalla oman alan ammattikorkeakouluopintoihin (professionsbacheloruddannelser).

Eurydice: Denmark

Haloo Pohjola: Koulutus Tanskassa

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: UddannelsesGuiden

Danish Ministry for Children, Education and Gender Equality

Nordic-Baltic Admission Manual