Hakeminen tanskalaisiin korkeakouluihin

Pohjoismainen korkeakoulusopimus turvaa kaikille pohjoismaalaisille mahdollisuuden hakea julkiseen korkeakoulutukseen Pohjoismaissa samoin tai vastaavin ehdoin kuin maan kansalaiset. Tanskassa on tarjolla paljon sekä tanskan- että englanninkielisiä koulutusohjelmia, ja opetuksen taso on yleisesti ottaen korkea.

Korkeakouluihin haetaan yleensä toisen asteen koulutuksen todistusten perusteella. Pääsykokeet ovat harvinaisia. Korkeakoulut vaativat yleensä hakijoilta yleistä korkeakoulukelpoisuutta omassa maassa ja opiskelukielen sujuvaa hallintaa. Ruotsin kielen taito saattaa riittää tanskankielisissä koulutusohjelmissa. Sen lisäksi voidaan vaatia suoritettuja kurssimääriä tai arvosanoja tietyissä aineissa. Soveltuvuuskokeita, portfolioita ja koe-esiintymisiä käytetään esimerkiksi taidealan koulutusohjelmissa.

Tanskassa sekä tanskan- että englanninkielisiin koulutusohjelmiin haetaan yleensä yhteishaussa (Den Koordinerede Tilmelding).

Haku korkeakouluopintoihin päättyy vuosittain yleensä 15.3. Pieni määrä koulutusohjelmia alkaa kevätlukukaudella. Näihin haku päättyy yleensä  1.9.

Opiskelupaikan valinta Tanskassa

Tanskan korkeakoulutusjärjestelmä rankattu maailman huipulle, sillä se sijoittui kolmanneksi kansainvälisessä korkeakoulutusjärjestelmien vertailussa vuonna 2016. Tanskassa onkin paljon hyviä koulutusvaihtoehtoja, ja opetus on yleisesti ottaen laadukasta.

Voit etsiä koulutusohjelmia UddannelsesGuiden-sivustolta.Tällä sivustolla esitellään sekä tanskan- että englanninkieliset ohjelmat, mutta sivusto on tanskankielinen.

Jos olet kiinnostunut vain englanninkielisistä opinnoista, voit etsiä koulutusohjelmia Study in Denmark -sivustolta, joka on suunnattu ulkomaisille opiskelijoille.

Tanskassa on monentyyppisiä korkeakouluja ja ne tarjoavat eripituisia opintokokonaisuuksia. Jos haluat tarkistaa, mitä eri koulutustyypit ja -tasot ovat, tutustu myös Tanskan koulutusjärjestelmää esittelevään osioon tässä oppaassa.

Tutustu rohkeasti koko maan koulutustarjontaan. Kööpenhamina on suosittu, mutta suhteellisen kallis opiskelukaupunki. Pienemmillä paikkakunnilla myös arkielämä ja kotiutuminen voi onnistua helpommin kuin pääkaupungissa.

Pääsyvaatimukset Tanskaan

Suomalaiset voivat hakea tanskalaisiin korkeakouluihin suoritettuaan suomalaisen toisen asteen koulutuksen tai vastaavan tutkinnon. Jotta voit hakea opiskelupaikkaa tiettyyn koulutusohjelmaan, sinun tulee olla hakukelpoinen eli sinulla pitää olla sopiva pohjakoulutus. 

Tarkat hakukelpoisuusvaatimukset vaihtelevat koulutusohjelmittain. Alasta riippuen vaatimuksena voi olla tietty määrä suoritettuja opiskelualaan liittyviä kursseja toisen asteen opinnoissa. Hakukelpoisille hakijoille lasketaan pistemäärä, joilla he kilpailevat opiskelupaikoista. Arvosanat vaikuttavat pistemäärään. 

Koulutodistusten lisäksi voi olla muitakin vaatimuksia kuten esimerkiksi haastattelu tai portfolio. Esittävien taiteiden alalla voidaan vaatia myös esimerkiksi koe-esiintymistä. 

Tarvitset myös sujuvaa opiskelukielen taitoa. Suomalaisilta vaaditaan yleensä ruotsin, tanskan tai englannin kielen osaamista koulutusohjelmasta riippuen. Ruotsin kielen taito saattaa riittää tanskankielisiin koulutusohjelmiin. Tarkempia tietoja saat kielitaitovaatimukset-sivulta.

Yleiset pääsyvaatimukset (adgangsgrundlag)

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulujen koulutusohjelmiin vaaditaan toisen asteen tutkintotodistus. Yleisestä hakukelpoisuudesta kerrotaan Tanskan koulutusviranomaisten verkkopalvelussa: 
Ufm.dk: Optagelse på videregående uddannelse på grundlag af en udenlandsk eksamen

Koulutusalakohtaiset pääsyvaatimukset

Koulutusohjelmiin voi olla lisäksi myös muita pääsyvaatimuksia kuten tietyn tasoiset lukio-opinnot joissakin oppiaineissa, minimiarvosana tietyissä aineissa tai minimikeskiarvo. Joihinkin koulutusohjelmiin voidaan järjestää myös pääsykoe tai haastattelu. Lisäksi oppilaitoksilla voi olla omia pääsyvaatimuksiaan (lokale krav). 

Jos haluat tietää tarkemmin, mitä kurssisuorituksia sinulta vaaditaan pohjakoulutuksesi perusteella, ota yhteyttä sinua kiinnostavan korkeakoulun hakijapalveluihin.

Lisätietoa koulutusalakohtaisista vaatimuksista saat UddannelsesGuiden-sivustolta tai oppilaitosten omista verkkopalveluista:

Ministry of Education and Science: Admission to Danish higher education for holders of foreign qualifications

Ug.dk: Specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser

Hakuprosessin aikana sinulle lasketaan pistemäärä, jolla pääset kilpailemaan opiskelupaikoista muiden hakijoiden kanssa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä sitä itse, vaan haun järjestäjät tekevät sen puolestasi. Voi kuitenkin olla mielenkiintoista tietää, millä perusteella pistemääräsi lasketaan. Voit tarkistaa Tanskan koulutusviranomaisten Eksamenshåndbokenista, miten suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukion päättötodistuksen arvosanat muunnetaan Tanskan pistelaskua vastaaviksi:
Uddannelses- og Forskningsministeriet: Eksamenshåndbogen

Kielitaitovaatimukset

Kielitaitovaatimukset vaihtelevat eri koulutusohjelmissa. Korkeakoulut määrittelevät itse sen opiskelukielen minimitason, joka oikeuttaa hakijan kelpoiseksi hakemaan opiskelupaikkoja.

Tanskankieliet koulutusohjelmat

Tanskankielisiin koulutusohjelmiin vaaditaan riittävä tanskan kielen taito. Sen voi osoittaa suorittamalla esimerkiksi Studieprøven i dansk som andetsprog -kokeen. 

Suomalaisten ei välttämättä tarvitse tehdä tanskan kielikoetta, sillä ne pohjoismaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet ruotsin, tanskan tai norjan opintoja toisen asteen opinnoissa, voivat saada vapautuksen tanskan kielikokeesta. Korkeakoulut päättävät, läpäiseekö hakija kielitaitovaatimukset lukioruotsin perusteella vai tarvitaanko sen lisäksi tanskan kielen testi. 

Katso lisätietoja Tanskan korkeakoulutus- ja tiedeministeriön verkkosivuilta:

Ministry of Education and Science: Admission to Danish higher education for holders of foreign qualifications

Englanninkieliset koulutusohjelmat

Englanninkielisiin koulutusohjelmiin tarvitaan vähintään Tanskan lukiokoulutuksen English B -tasoinen englannin kielen taito. Jotkin korkeakoulut edellyttävät English A -tason osaamista, joka on korkeampi taso. 

Korkeakoulut voivat edellyttää englannin kielikokeen läpäisyä vähintään tietyllä pistemäärällä. Usein siihen vaaditaan virallisen englannin kielikokeen suorittaminen tietyllä pistemäärällä. Tällaisia kokeita ovat esimerkiksi IELTS, TOEFL ja CAE, joita voi suorittaa myös Suomessa. Katso lisätietoja Study in Denmark -sivustolta.

Yhteishaku Tanskaan

Tanskan koulutusohjelmiin haetaan sähköisen yhteishaun kautta (KOT, Den koordinerede Tilmelding). Voit hakea kahdeksaan koulutusohjelmaan ja priorisoida valintasi. Voit tulla valituksi vain yhteen. 

Yhteishaussa voi hakea kahdessa kiintiössä; ensimmäinen (kvote1) koskee hakijoita, joilla on ylioppilastutkintotodistus. Vaikka sinulla olisi yo-todistus, on myös koulutuksia, joihin haetaan toisessa kiintiössä (kvote 2). Tällaisia ovat koulutusohjelmat, joissa yksi pääsyvaatimuksista on pääsykoe tai haastattelu. 

Ulkomaalaisella todistuksella hakevia koskee hakuaika, joka päättyy 15.3., vaikka he hakisivatkin ensimmäisessä kiintiössä, jonka hakuaika yleensä päättyy 5.7.

Sähköinen haku

Koulutuspaikkoja haetaan sähköisesti osoitteessa Optagelse.dk. Lataa hakemuksellesi kaikki vaaditut dokumentit PDF-muodossa. Toimita myös ennen hakuajan päättymistä hakemuksesi allekirjoitussivu erikseen jokaiseen hakemaasi oppilaitokseen. Tulosta ja allekirjoita allekirjoitussivut ja lähetä ne joko postitse tai skannattuna sähköpostilla sen mukaan miten kukin korkeakoulu ohjeistaa hakijoita. Huomaa, että allekirjoitussivun pitää olla perillä ennen hakuajan päättymistä. Voit hakea koulutuspaikkoja ilman vaadittua NemID-koodia, koska lähettämäsi allekirjoitetussivut korvaavat NemID-koodin käytön. 

Optagelse.dk-sivustosta on myös englanninkielinen versio, mutta sen kautta haetaan vain englanninkielisiin koulutusohjelmiin.