Hakeminen Sveitsin korkeakouluihin

Sveitsissä ei ole yhteishakua eli jokaisella korkeakoululla on oma hakumenettelynsä ja omat hakuajat. Yleensä haku syksyllä alkaviin opintoihin päättyy huhtikuun lopussa. Hakuajat ja hakukriteerit tulee tarkistaa suoraan korkeakoulusta. Yliopisto tarkistaa hakijan korkeakoulukelpoisuuden eli yleiset hakukriteerit.

Opetuskielenä Sveitsin korkeakouluissa on saksa, ranska tai italia, joten tarvitset opiskelukielen taitoa jo hakuvaiheessa. Korkeakouluissa on tarjolla myös englanninkielisiä opintokokonaisuuksia, erityisesti maisteri- ja jatko-opintotasolla.

Pääsyvaatimukset yliopistoihin

Yleisenä pääsyvaatimuksena bachelor-opintoihin yliopistoissa on lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus tai muu vastaava korkeakoulupätevyyden antava todistus. Suomalaisilta vaaditaan lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus. Ylioppilastutkinnossa tulee olla suoritettuna tietyt oppiaineet, jotka liittyvät hakijaa kiinnostavaan opiskelualaan. Kullakin yliopistolla on oikeus päättää, mitä kaikkia todistuksia se vaatii ja mitä muita laadullisia edellytyksiä se asettaa.

Lääketieteellisten oppiaineiden (lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede) ja kiropraktiikan opiskelijamäärä on rajattu, ja ulkomaalaisilla ei yleensä ole oikeutta opiskella näitä aineita Sveitsissä.

Kun sveitsiläinen yliopisto on vastaanottanut kaikki ilmoittautumiseen vaadittavat asiakirjat ja hyväksynyt hakijan korkeakoulukelpoiseksi, tulee hakijan yleensä osallistua pääsykokeeseen. ECUS (Examen Complémentaire des Universités Suisses) on sveitsiläisten yliopistojen yhteinen pääsykoe. Korkeakoulut voivat myös järjestää omia pääsykokeitaan. Pääsykokeet järjestetään vuosittain kesä- tai elo-syyskuussa. Sellaiset hakijat, joilla on jo opiskelupaikka suomalaisessa yliopistossa, voivat yleensä saada vapautuksen pääsykokeesta.

Hakumenettely ja tarvittavat asiakirjat kannattaa aina tarkistaa yliopistosta, johon hakee opiskelemaan. Suomalaisia hakijoita koskevat pääsyvaatimukset yksittäisiin yliopistoihin voi tarkistaa myös Swissuniversities-sivustolta.

Pääsyvaatimukset ammattikorkeakouluihin ja opettajakorkeakouluihin

Hakukelpoisuuden perusvaatimuksena sveitsiläisiin ammattikorkeakouluihin on

  • ammatillinen peruskoulutus tai lukion oppimäärää vastaava koulutus sekä

  • vähintään vuoden työkokemus. 

Kukin korkeakoulu päättää omista pääsyvaatimuksistaan. Joissakin koulutusohjelmissa, esimerkiksi sosiaalityön, musiikin ja taiteen koulutusohjelmissa, edellytetään osallistumista pääsykokeeseen.  

Opettajakorkeakouluopintojen pääsyvaatimukset vaihtelevat. Perusvaatimuksena on lukion päättötodistus. Varmista kuitenkin pääsyvaatimukset hyvissä ajoin siitä opettajakorkeakoulusta, josta olet kiinnostunut.

Haku maisteriopintoihin

Hyvin suoritetut bachelor-opinnot oikeuttavat hakemaan opiskelupaikkaa maisteriohjelmista. Maisteriohjelmia on sekä Sveitsin yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa.

Korkeakoululla on oikeus päättää, hyväksyykö se opiskelijan maisteriohjelmaan ilman pääsykokeita tai vaatiiko se opiskelijalta lisäsuorituksia. Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja haluat opiskelemaan sveitsiläiseen maisteriohjelmaan, ota selvää hakuvaatimuksista suoraan korkeakouluista.

Kielitaitovaatimukset

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut vaativat hyvää kyseisen kantonin ja yliopiston opiskelukielen taitoa. Sveitsissä voi opiskella kantonista ja korkeakoulusta riippuen saksaksi, ranskaksi tai italiaksi. Korkeakouluissa on tarjolla myös englanninkielisiä opintokokonaisuuksia, erityisesti maisteri- ja jatko-opintotasolla. Tarkista tarkat kielitaitovaatimukset korkeakoulusta.

Swissuniversity

Studyprogrammes.ch

Swissuniversities