Opiskelun arki Saksassa


Daniel Donner: Paska maa ja paska päivä (2013)

Saksa on lähellä ja sinne on helppo mennä opiskelemaan. Ulkomaalaisista opiskelijoista pidetään hyvää huolta, ja heitä autetaan mahdollisissa ongelmissa. Korkeakoulun kansainvälisten asioiden toimisto (Auswärtiges Amt) sekä ylioppilaskunta (Studentenwerk) järjestävät ulkomaalaisille opiskelijoille toimintaa, jotta kotiutuminen Saksaan helpottuu.

Lukuvuosi

Suomesta poiketen Saksassa ei ole syys- ja kevätlukukautta vaan talvi- ja kesälukukausi (Winter- ja Sommersemester). Lukukausi kestää 6 kuukautta ja jakautuu yleisimmin seuraavasti:

yliopistoissa:

  • talvilukukausi lokakuusta maaliskuulle

  • kesälukukausi huhtikuusta syyskuulle

ammattikorkeakouluissa:

  • syyskuusta maaliskuulle

  • maaliskuusta elokuulle.

Opetus ja luennot alkavat normaalisti aloituskuukauden puolessa välissä ja kestävät noin 14–15 viikkoa (helmikuulle tai heinäkuulle). Tätä aikaa kutsutaan nimellä luentoaika (Vorlesungszeit). Sen lopuksi pidetään tentit. Tämän jälkeen alkaa noin 2 kuukautta kestävä vapaajakso (Vorlesungsfreie Zeit), jonka aikana voi palauttaa harjoitustehtäviä, suorittaa työharjoittelun tai lomailla.

Opiskelijatoimintaa korkeakouluissa

Korkeakoulut järjestävät opiskelijoille elokuvaesityksiä, taidenäyttelyitä, kirjallisuuspiirejä, urheilumahdollisuuksia, teatteria – usein maksuttomasti. Kannattaa seurata ilmoitustauluja.

Korkeakoulun urheilutoiminta on monipuolista ja usein ilmaista. Oman korkeakoulun urheilutarjonnan löytää korkeakoulun verkkosivuilta otsikon Uni-Sport tai Hochschulsport alta.

Korkeakoulujen liepeillä sijaitsevat Kneipet (baari) ja kahvilat ovat usein opiskelijoiden kantapaikkoja. Niissä tutustuu helposti muihin opiskelijoihin ja ruoka on tavallisesti edullista. Ainejärjestöjen ja oppilasjärjestöjen kantapöydissä opiskelijat tapaavat toisiaan säännöllisesti. Myös ylioppilaskunnat järjestävät toimintaa opiskelijoille.

Oppilaskunnat

Yleensä opiskelijasta tulee korkeakouluun ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan (Studentenwerk) jäsen. Jäsenmaksu kattaa ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut. Opiskelijoiden muodostamat ainejärjestöt (Fachschaft) ajavat eri aineiden opiskelijoiden etuja laitostasolla.Opiskelijakaupungeissa ylioppilaskunnat tarjoavat opiskelijoille esimerkiksi:

  • edullista ruokaa opiskelijaruokaloissa (Mensa) ja -kahviloissa

  • edullista asumista opiskelija-asuntoloissa sekä 

  • neuvontaa niin käytännön asioissa kuin henkisessä jaksamisessakin.

Tämän lisäksi ylioppilaskunnat auttavat ulkomaalaisia opiskelijoita kotiutumaan uuteen maahan ja kaupunkiin. Oman korkeakoulun ylioppilaskuntaan voi ottaa yhteyttä jo Suomesta käsin ennen opintojen alkua.

Freier zusammenschluss von studentinnenschaften

Deutsches Studentenwerk

Suomalaisopiskelijat Saksassa

Suomalaisia tutkinto-opiskelijoita on Saksassa noin 300. Suomalaisopiskelijoilla on toimintaa eri paikkakunnilla riippuen opiskelijoiden omasta aktiivisuudesta. Erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa opiskelee paljon suomalaisia, toiminta voi olla vilkasta.

Esimerkiksi Berliinissä on ollut jo vuosia aktiivinen suomalaisyhteisö. Muiden kaupunkien suomalaisesta opiskelijatoiminnasta kannattaa kysyä esimerkiksi korkeakoulun kansainvälisestä toimistosta tai Saksalais-suomalaisesta seurasta (Deutsch-Finnische Gesellschaft). 

Deutsch-Finnische Gesellschaft

Berliinin suomalainen opiskelijayhdistys

Saksan kielen opiskelu

Saksassa korkeakoulut sekä niiden yhteistyökumppanit järjestävät lukukausien aikana ja kesäisin kielikursseja. Lisäksi Goethe-Instituutin toimipisteissä sekä paikallisissa kansalais- ja työväenopistoissa (Volkshochschule) voi opiskella saksaa. Sopivia kielikursseja voi etsiä FaDaF-järjestön verkkosivuilta. Deutsch-Uni Online DUO tarjoaa saksan kielen kursseja verkko-opintoina. Korkeakoulut järjestävät usein uusille ulkomaalaisille opiskelijoille orientoivaa opetusta (Studienvorbereitende Propädeutika). Tähän voi kuulua myös kieliopintoja.

DAAD: Sprach- und Fachkurse in Deutschland

Fachverband für Deutsch als Fremdsprache (FaDaF): Sprachkursangebote

Deutsch-Uni Online