Hakeminen Ranskan korkeakouluihin

Opiskelupaikan saaminen ranskalaisesta korkeakoulusta voi olla helpompaa kuin suomalaisesta, sillä suureen osaan koulutusohjelmista pääsee opiskelemaan ilman pääsykoetta tai aiempaan opintomenestykseen perustuvaa karsintaa. Hakuprosessissa – ja muutenkin opintojen aikana – suomalaisia kohdellaan EU-kansalaisina tasa-arvoisesti ranskalaisten opiskelijoiden kanssa.

Yhteishaku perustutkinto-opintoihin keväisin

Ranskassa perustutkinnosta eli bachelor-tutkinnosta käytetään nimitystä licence. Yhteishaku licence-tason ohjelmiin ja useisiin muihin ylioppilastutkinnon jälkeisiin opintoihin on keväisin, ja se päättyy yleensä maaliskuun puolivälissä. Opintoihin haetaan Parcoursup-järjestelmän kautta. Haut korkeakouluihin järjestetään Ranskassa muutenkin lähes poikkeuksetta keväällä ja alkukesästä.

ranskainfo 150316

Katso videotallenne CampusFrancen ja CIMOn järjestämästä Opiskelemaan Ranskaan -infosta, joka pidettiin 15.3.2016.

Halutessasi voit katsoa pelkän esitysmateriaalin:

Campus France: Opiskelemaan Ranskaan

Haku maisteriopintoihin

Hakumenettelyt yliopistojen maisterivaiheeseen (master) ovat korkeakoulukohtaisia. Niiden vaatimukset, toimintakäytännöt ja aikataulut löytyvät koulujen omilta sivuilta. Master-ohjelmien hakuajat vaihtelevat, mutta useimmiten niihin haetaan keväällä tai alkukesästä. Tarkista tarkka hakuaika korkeakoulujen verkkosivuilta.

Tarkista hakuohjeet korkeakoulusta

Yliopistot saavat itse päättää opiskelijavalinnoistaan, ja joissakin poikkeustapauksissa niillä voi olla poikkeavia hakuvaatimuksia ja -järjestelyitä. Tarkista oppilaitoksen omalta verkkosivulta, onko se mukana yhteishaussa vai onko sillä jokin muu hakumenettely.

Tietoa ja neuvontaa opiskelusta Ranskassa

CampusFrance on Ranskan ulkoministeriön ja opetusministeriön alainen organisaatio, joka antaa tietoa opiskelumahdollisuuksista Ranskassa. CampusFrance toimii myös Suomessa. Lue lisää:

Campus France Suomessa

Opiskelupaikan valinta

Ranska on suomalaiselle opiskelijalle samaan aikaan sekä helppo että vaativa opiskelumaa. Yliopistoihin on mahdollista päästä opiskelemaan ilman suurempia vaikeuksia, sillä erityisiä pääsykokeita ei yleensä ole ja pääsyvaatimukseksi riittää useimmiten baccalauréat eli suomalaista ylioppilastutkintoa vastaava tai siihen rinnastettava muu pohjakoulutus sekä opiskelukielen sujuva kirjallinen ja suullinen hallinta. 

Vuosittain ranskalaisissa korkeakouluissa opiskelee noin sata suomalaista tutkinto-opiskelijaa ja viitisensataa vaihto-opiskelijaa.

Koulutusta kohtuuhintaan

Nykyinen korkeakoulututkintojen yleiseurooppalainen yhteismitallisuus helpottaa Ranskassa opiskelua, sillä sen ansiosta voit opiskella ulkomailla esimerkiksi vain maisterivaiheen opinnot. Yliopistojen lukukausimaksut ovat muutamia erityistapauksia lukuun ottamatta varsin kohtuulliset. 

Toisaalta ranskalainen korkeakoulumaailma on monella tapaa erilainen kuin suomalainen, mikä vaatii totuttautumista. Myös vieraalla kielellä opiskelu aiheuttaa aina lisätyötä. Ranskassa on nykyään tarjolla myös varsin kattavasti englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, mutta ranskaksi opiskelu voi kuitenkin olla kannattavampi vaihtoehto, sillä se on edelleen työelämässä arvossaan oleva kieli, jota harva osaa hyvin.

Tasokasta koulutusta 

Ranskalaisissa yliopistoissa ei ole samanlaisia suuria tasoeroja ja jakoa hyviin ja huonoihin kouluihin kuin esimerkiksi monissa englanninkielisissä maissa. Valtion yliopistot ovat periaatteessa tasa-arvoisia, eikä niistä julkaista erityisiä ranking-listoja.

Korkeakoulut ovat kuitenkin usein erikoistuneet joihinkin tiettyihin aloihin ja ovat niillä maan parhaimmistoa. Esimerkiksi Montpellier’n lääketieteen koulutusohjelmien tasoa pidetään erityisen hyvänä, ja Strasbourgissa on korkeatasoista eurooppaoikeuden koulutusta. 

Opiskelupaikkaa valittaessa on aina syytä kiinnittää huomiota tarjolla olevan tutkinnon sisältöön. Ranskassa samankin alan tutkinnot voivat poiketa toisistaan sisällöllisesti paljonkin. Perehdy siis tarkasti tutkinnon sisältöön ja kurssitarjontaan ennen kuin päätät siitä, mihin oppilaitokseen hakeudut.

Oppilaitoksia voi vertailla esimerkiksi verkkosivulla Letudiant.fr: Tous les palmarès

Pääsyvaatimukset

Yliopiston licence-tutkintoon johtaviin ohjelmiin on pääsyvaatimuksena baccalauréat. Sitä vastaavat esimerkiksi suomalainen ylioppilastutkinto ja International Baccalaureate (IB) -tutkinto. Ulkomaalaisilta edellytetään yleisesti myös sujuvaa opiskelukielen hallintaa. Joskus muitakin pääsyvaatimuksia voi olla, joten tarkista tarkat hakukriteerit sinua kiinnostavista korkeakouluista.

Jos sinulla on ammatillinen perustutkinto, tarkista hakukelpoisuutesi sinua kiinnostavista korkeakouluista. Ranskalaiseen korkeakouluun tai yliopistoon ei ole helppo päästä ilman ylioppilastutkintoa, ja yleensä siinä tilanteessa vaaditaan jopa vuoden mittaisia täydentäviä opintoja. 

Kielitaitovaatimukset

Ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan yleensä ranskan kielitodistus. Kielitaito pitää todistaa joko DELF (Diplôme d’études de langue française)  tai DALF (Diplôme approfondi de langue française) -kielitutkinnolla tai TCF (Test de connaissance du français) -tasokokeella. Korkeakouluihin yleisesti vaadittu yleiseurooppalainen kielitaidon taso on B2, joskus jopa C1. 

DELF- ja DALF-tutkinnot ovat Ranskan opetusministeriön hyväksymiä kansainvälisiä ranskan kielen tutkintoja, joita voi suorittaa eri puolilla maailmaa. Saavutettu tutkinto on voimassa eliniän. Suomessa tutkintokeskuksena toimii mm. Ranskan instituutti. Myös TCF-tasotestin voi suorittaa Ranskan instituutissa Suomessa. Testissä saavutettu tulos on voimassa 2 vuotta.

Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, joudut todennäköisesti suorittamaan kansainvälisen englannin kielen testin (IELTS, TOEFL tms.).

Yhteishaku

Lähes kaikki Ranskan yliopistot ja osa myös muista oppilaitoksista tekee licence-vaiheen opiskelijavalinnat Parcoursup-yhteishakujärjestelmässä. Siinä opiskelijat voivat hakea useampaa opiskelupaikkaa kerrallaan ja valita heille hakemuksen perusteella tarjotuista vaihtoehdoista yhden. Yhteishaussa ovat mukana yleensä vain ranskankieliset koulutusohjelmat.

Myös suomalaisten on osallistuttava yhteishakuun. Se koskee kuitenkin vain ensimmäisen vuoden opiskelijaksi hakevia. Jos sinulla on jo jokin korkeakoulututkinto tai suoritettuja opintoja tai jos olet hakemassa maisterivaiheen opintoihin, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen. 

Yhteishaku on tavallisesti 20.1.–20.3. Hakemus on jätettävä hakuajan loppuun mennessä, mutta hakuprosessi kestää kesä–heinäkuulle asti. Yhteishaun verkkosivusto avautuu kuitenkin jo hakua edeltävän joulukuun alussa. Sivustolle on koottuna tietoa mukana olevista korkeakouluista ja niiden tutkinnoista. 

Yhteishaussa sinun pitää asettaa koulutusohjelmat suosituimmuusjärjestykseen. Voit valita 12 koulutusohjelmaa kolmesta korkeakoulutyypistä eli yhteensä 36 ohjelmaa. Yhteishaun hakemus on sähköinen, mutta siihen voidaan vaatia lisäksi liitteitä, jotka vaihtelevat korkeakoulukohtaisesti. 

Kun hakemukset on käsitelty touko-kesäkuun vaihteessa, järjestelmä ehdottaa valituille opiskelupaikkoja. Hakija voi

  • hyväksyä opiskelupaikan lopullisesti (oui définitif)
  • hyväksyä opiskelupaikan alustavasti, jolloin voit jäädä odottamaan muitakin paikkatarjouksia (oui, mais)
  • hylätä paikkatarjouksen ja jäädä odottamaan seuraavia tarjouksia (non, mais) tai
  • keskeyttää koko hakuprosessin (Je renonce à tous mes voeux.).

Kun olet hyväksynyt lopullisesti jonkin opiskelupaikan, ilmoittaudu vielä erikseen siihen korkeakouluun, josta kyseistä opiskelupaikkaa on tarjottu. Ilmoittautumisen käytännöt vaihtelevat eri oppilaitoksissa. Viimeistään sisäänkirjautumisvaiheessa korkeakoulut vaativat oikeiksi todistetut kopiot virallisen kääntäjän ranskaksi kääntämistä lukion päättötodistuksesta ja ylioppilastodistuksesta. Ranskankielisiin tutkinto-ohjelmiin vaaditaan lähes aina myös todistus riittävästä ranskan kielen taidosta. Todistusten ja käännösten kopiot voi todistuttaa oikeiksi maksutta Ranskan instituutissa ja yleensä myös Ranskan kunniakonsuleilla.

Yhteishaku on otettu käyttöön vasta äskettäin, ja se kehittyy joka vuosi. Yllätysten välttämiseksi on hyvä olla yhteydessä Campus Francen neuvontapalveluihin Suomessa hyvissä ajoin ennen kuin hakuaika päättyy.

Muut hakumenettelyt

Osassa Ranskan yliopistoista ja korkeakouluista on omat hakumenettelynsä ja -aikataulunsa, joihin on syytä perehtyä niiden omien verkkosivujen avulla (esim. Université Paris-Dauphine, Collège universitaire Sciences Po, grandes écoles -korkeakoulut).

Grandes écoles

Grandes écoles -korkeakouluihin on tiukat sisäänpääsykriteerit. Perinteinen tapa on käydä ensin kaksivuotiset valmistavat opinnot eli classe préparatoire (CPGE). Sen jälkeen haetaan pääsykokeen kautta varsinaisiin grande école -opintoihin, joista on tässä vaiheessa jäljellä kolme vuotta. Ulkomaalaisille opiskelijoille voi olla oma sisäänpääsykiintiö ja omia ohjelmia, mutta suomalaisia ja muita EU-maiden kansalaisia kohdellaan yleensä kuten ranskalaisia.

Lääketieteen koulutusohjelmat

Lääketieteen hakuihin on tullut vuosittain uudistuksia, joten ennen hakemista on hyvä selvittää Campus Francen neuvontapalveluista, millainen menettely kunakin vuonna on. Useimpien yliopistojen lääketieteen koulutusohjelmiin haetaan yhteishaussa, mutta esimerkiksi Montpellier ja Bordeaux ovat käyttäneet omia hakumenettelyitään.

Lääketieteen opintoihin pääseminen ei muutamaa poikkeusyliopistoa lukuun ottamatta tuota yleensä suuria vaikeuksia suomalaiselle opiskelijalle. Matematiikan arvosanan puuttuminen ylioppilastodistuksesta saattaa tosin aiheuttaa ongelmia. Sen sijaan opinnoissa mukana pysyminen kahden ensimmäisen vuoden kovien karsintojen läpi on todella vaativa tehtävä kaikille, myös ranskalaisille. 

Taidealat ja englanninkieliset koulutusohjelmat

Yhteishaun ulkopuolella on myös suurin osa taidealojen korkeakouluista sekä yliopistojen englanninkielisistä tutkinnoista. Ota yhteyttä suoraan sinua kiinnostavaan korkeakouluun ja tarkista, miten opiskelupaikkaa haetaan.