Opiskelun rahoitus

Suomalaista opintotukea voi saada myös opintoihin ulkomaille. Moni pystyy rahoittamaan opintonsa opintotuen avulla, lisäksi opiskelijoiden työssäkäynti loma-aikoina tai opintojen ohessa on suhteellisen yleistä. 
 
Vaikka ulkomailla opiskelusta aiheutuukin ylimääräisiä kuluja, se ei välttämättä ole kokonaiskustannuksiltaan kalliimpaa kuin Suomessa. Maasta ja kaupungista riippuen eläminen ja asuminen voi olla Suomea edullisempaa. Kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin paljon se, mitä ja mihin lähdet opiskelemaan.
 
Ylimääräisiä kustannuksia voi tulla esimerkiksi lukukausimaksuista, kirjaston käytöstä, opiskelumateriaaleista tai opiskelijapalveluista. Varaudu myös matkakustannuksiin Suomen ja opiskelumaasi välillä. Arvioi etukäteen myös elinkustannukset siinä maassa ja kaupungissa, johon aiot lähteä opiskelemaan. Asuminen on yleensä kalleinta suurimmissa kaupungeissa.

Lukukausimaksut vaihtelevat maittain

Suomalaisten ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja Pohjoismaiden, Saksan ja Itävallan julkisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Virossa vironkieliset koulutusohjelmat ovat maksuttomia. Skotlannissa EU-maiden kansalaiset voivat hakea vapautusta lukukausimaksuista. Manner-Euroopassa lukukausimaksut ovat tyypillisesti muutamista sadoista pariin tuhanteen euroon vuodessa. Irlannissa peritään noin 3 000 euron suuruista vuosimaksua opiskelijapalveluista, ja Britanniassa maksut voivat kohota yli 10 000 euroon vuodessa. Pohjois-Amerikassa ja Australiassa opiskelu voi olla vielä tätäkin kalliimpaa. 
 
Yksityisissä korkeakouluissa opiskelu on yleensä kalliimpaa kuin julkisissa. Englanninkielisten koulutusohjelmien maksut ovat yleensä korkeampia kuin niiden ohjelmien, jotka järjestetään opiskelumaan omalla kielellä. Esimerkiksi Itä-Euroopassa ja Baltiassa on suosittujen alojen englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on useiden tuhansien suuruiset vuosimaksut. 
 
Ulkomaalainen opiskelija voi joutua maksamaan suuremman lukukausimaksun kuin maan omat kansalaiset, mutta Euroopan unionin maissa lukukausimaksut ovat yhtä suuria kaikille EU-maiden kansalaisille.

Opintotuki ja apurahat

Suomalaista opintotukea voi saada koko tutkinnon suorittamiseen ulkomailla, opiskelijavaihtoon tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun ulkomailla. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Lisätietoja saat Kelasta. Sen sijaan apurahat ulkomaille ovat suhteellisen harvinaisia.
 
Joillakin mailla on apurahaohjelmia ulkomaalaisille opiskelijoille. Suomalaiset voivat hakea Opetushallituksen kautta apurahaa eri alojen opiskeluun Venäjällä, Kiinassa tai Meksikossa. Myös apurahaa teeseremonian opiskeluun Japanissa haetaan Opetushallituksen kautta samoin kuin muutamien harvinaisten kielten yliopisto-opiskelijoiden kielikurssiapurahoja. 
 
Jos tiedät jo, mihin aiot hakea, ota selvää, onko valitsemallasi korkeakoululla sinulle sopivia apurahoja. Tarkista myös kohdemaasi suurlähetystöstä, tarjoaako kyseinen valtio apurahaohjelmia ulkomaalaisille opiskelijoille. Esimerkiksi Japani, Saksa ja Etelä-Korea ovat maita, joilla on joitakin ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuja apurahoja. Rahoitusta opiskeluun Yhdysvalloissa voi hakea Fulbright Suomi -säätiön kautta. Varaudu kuitenkin siihen, että apurahoja on tarjolla vain tiettyihin tarkoituksiin ja usein apurahan saajilta edellytetään kohdemaan kielen osaamista.
 
Opetushallituksella ei ole vapaasti myönnettäviä apurahoja opiskeluun eri maissa. Toimimme välikätenä ainoastaan edellämainituissa eri valtioiden apurahaohjelmissa. Olemme keränneet tietoa muista tiedossamme olevista apurahoista usein kysyttyjen kysymysten apurahasivulle.

Erasmus+ -opintolaina maisteritason tutkintoon

Erasmus+ -ohjelmassa on opintolainan takausjärjestelmä maisteritutkinnon suorittamista varten. Lainan suuruus on yksivuotista tutkintoa varten 12 000 euroa ja kaksivuotista tutkintoa varten 18 000 euroa. Erasmus+ -lainan saaminen ei vaikuta Suomen opintotukijärjestelmään. Suomalaiset voivat hakea Erasmus+ -opintolainaa maisterivaiheen opiskeluun
  • Britanniassa
  • Espanjassa
  • Luxemburgissa tai
  • Ranskassa.
Siirry opiskeluosion etusivulle, jonka kautta pääset etsimään tietoa eri maista.