Opiskelun arki Japanissa

Lukuvuosi on jaettu yleensä kahteen osaan Japanissa:

  • ensimmäinen lukukausi alkaa huhtikuussa ja kestää syyskuuhun

  • toinen lukukausi alkaa lokakuussa ja kestää maaliskuuhun.

Joissakin oppilaitoksissa lukuvuosi poikkeaa yleisestä ja alkaa syys- tai lokakuussa.

Oppilaitosten loma-ajat ovat yleensä kesällä (heinäkuun lopusta syyskuun alkuun), talvella (joulukuun lopusta tammikuun alkuun) ja keväällä (helmi-maaliskuussa).

Opintomuodot ja arvostelu

Yliopistoissa opiskelu on samankaltaista kuin Suomessa. Osa kursseista on pakollisia ja osa valinnaisia. Kaikille yhteiset ja pakolliset yleisopinnot opiskellaan tavallisesti isoilla massaluennoilla. Omaan pääaineeseen liittyvät opinnot ovat osin luentomuotoisia, mutta osa opinnoista suoritetaan pienemmissä seminaariryhmissä. Näiden lisäksi koulutusohjelmiin sisältyy omatoimista opiskelua ja kirjallisia töitä.

Korkeakouluissa on käytössä opintopistejärjestelmä kuten Suomessakin. Opintopisteet myönnetään, kun kurssi ja siihen liittyvä tentti tai tentit on suoritettu. Opintopistejärjestelmä vaihtelee hieman oppilaitoksisttain, mutta yleensä kandidaatintutkintoa (gakushi) varten vaaditaan vähintään 124 opintopistettä.

Maisterintutkintoa (shuushi) varten opiskellaan 30 opintopisteen verran ja siihen kuuluu väli- ja lopputenttejä. Tentit järjestetään pääosin erityisinä tenttikausina lukukausien puolivälissä ja lopussa. Kuten Suomessakin, maisterin opintoihin kuuluu lopputyön kirjoittaminen.

Ulkomaalainen 1.–2. vuoden apurahalla opiskeleva opiskelija ei yleensä saa korkeakouluissa opintopisteitä, vaan yleisen todistuksen siitä, että on opiskellut kyseisessä oppilaitoksessa. Apurahalla opiskeleva ei tavallisesti ota osaa japanilaisten opiskelijoiden tentteihin. Sen sijaan ulkomaalaisopiskelijan koulutusohjelmaan saattaa kuulua tenttejä japanin kielestä.

Japanin kielen opiskelu

Japanin kieltä voi opiskella Japanissa esimerkiksi yliopistossa ja yksityisissä kielikouluissa.  Useat oppilaitokset järjestävät intensiivisiä kesäkursseja ja kursseja, joilla voi opiskella työn tai muiden opintojen ohella.

JASSOn (Japan Student Services Organisation) sivuilla on listattu kielten opetusta tarjoavia kielikouluja ja yliopistoja. Tarkempia tietoja kurssien sisällöstä, kohderyhmistä ja hinnoista saa kurssien järjestäjien verkkosivuilta. Kielikursseille haetaan ottamalla yhteyttä suoraan kursseja järjestävään tahoon.

Japan Student Services Organisation (JASSO)

Vapaa-aika

Japanilaisissa oppilaitoksissa ei ole virallista oppilaskuntaa, mutta tarjolla on useita erilaisia kerhoja ja muita aktiviteetteja.

Lukioissa ja korkeakouluissa järjestetään tavallisesti vuosittain kulttuurifestivaali (bunkasai), jossa opiskelijat ja erilaiset kerhot esittelevät saavutuksiaan.

Myös suuria urheilutapahtumia järjestetään vuosittain eri oppilaitoksissa. Korkeakoulutasolla on lisäksi tavallista, että yksittäisten oppiaineiden lehtorit ja professorit järjestävät opinto- tai tutkimuspiirejä varsinaisen opiskelun ohella.

Ulkomaalaisopiskelijankin on suositeltavaa osallistua yhteiseen sosiaaliseen toimintaan, sillä poisjääviä saatetaan pitää syrjäänvetäytyvinä tai epäsosiaalisina. Kerhotoimintaan osallistuminen on myös erinomainen tapa tutustua muihin opiskelijoihin.

Opiskelija-alennukset

Opiskelijakorttia (gakusei-shoo) näyttämällä saa erilaisissa tilanteissa opiskelija-alennusta (gakusei waribiki). Asuinpaikan ja oppilaitoksen välille voi hankkia opiskelijalipun täyttämällä oppilaitoksessa hyväksytettävän lomakkeen tätä varten. Lipputyyppi ja lipun hinta riippuu siitä, onko opiskelija virallinen tutkinto-opiskelija vai esimerkiksi apurahalla opiskeleva.

Japanin valtionrautateillä (JR) on erilaisia lippuja opiskelijoiden ja työmatkalaisten käyttöön, kuten sarjalippu (kaisuuken), näyttölippu määrätyille asemille (teikiken) ja ladattava matkakortti (Suica).

Kuva: Mika Koponen


Kuva: Mika Koponen

Erityisellä Seishun 18 kippu -lipulla voi matkustaa Japanissa edullisesti pitkiä matkoja paikallisjunilla. Lippu ei käy pikajuniin tai shinkansen-luotijuniin. Lippua markkinoidaan juuri opiskelijoille, joilla on oletettavasti aikaa matkustaa hitailla paikallisjunilla, mutta muutkin voivat sen hankkia. Japan Rail Pass, joka oikeuttaa erilaisten junien käyttöön, on turistilippu ja se tulee hankkia Suomesta jo ennen matkaa.

Opiskelijakorttia näyttämällä voi ruokailla edullisesti oppilaitoksen ruokalassa. Myös kampuksien lähellä olevat ravintolat, kahvilat ja myymälät (esimerkiksi kirjakaupat) voivat myöntää kortilla alennuksia. Museoissa ja elokuvateattereissa on usein tarjolla opiskelijahintaisia lippuja, ja erilaiset palveluntarjoajat (esim. puhelinoperaattorit) antavat opiskelija-alennuksia.