Opiskelun arki Espanjassa

Lukuvuosi jakautuu useimmissa Espanjan yliopistoissa kahteen lukukauteen:

  • ensimmäinen lukukausi alkaa syyskuun puolivälissä tai lokakuun alussa ja kestää joulukuun loppuun saakka

  • toinen lukukausi alkaa tammikuun lopussa tai helmikuun alussa ja päättyy toukokuun lopussa.

Lukuvuoden aluksi tehdään opintosuunnitelma (matrícula), jossa valitaan koko vuoden tulevat kurssit ja maksetaan ne. Tentit järjestetään kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja kesäkuussa, kunkin lukukauden päätteeksi. Uusintatentit järjestetään kerran vuodessa syyskuussa.

Opiskelukulttuuri

Opiskelu espanjalaisessa yliopistossa on yleisesti ottaen koulumaisempaa kuin Suomessa. Kurssit koostuvat yleensä teoria- eli luento-osuudesta ja soveltavasta osuudesta (prácticas), jonka vaikutus koko kurssin arviointiin on noin kolmannes. Soveltava osuus on usein koko kurssin työläin osa, koska siihen sisältyy esimerkiksi esseiden kirjoittamista, esitelmän laatimista ja pienoistutkielman tekoa.

Kurssien lopuksi pidetään myös kirjallinen kuulustelu teoriaosuudesta, jossa saatetaan kysyä hyvin yksityiskohtaisesti kurssin sisällöistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että luennoilta on hyvät muistiinpanot. Useat tentaattorit ovat erityisen vaativia tenttivastauksen loogisen jäsentämisen suhteen, mikä saattaa tuottaa vaikeuksia espanjaa äidinkielenään puhumattomalle opiskelijalle.

Grado-tutkinnoissa on myös lopputyö (trabajo de fin de grado) ja osaan tutkinnoista kuuluu työharjoittelujakso.

Espanjan kielen opiskelu

Espanjassa on paljon yksityisiä kielikouluja, joiden kurssitarjonta ja hintataso vaihtelevat suuresti. 

Useimmat espanjalaiset yliopistot järjestävät espanjan kielen kursseja sekä kesällä että lukuvuoden aikana. Kurssien pituudet vaihtelevat muutamasta viikosta useaan kuukauteen. Tietokanta yksityisistä ja valtion opistoista, jotka järjestävät kielikursseja ulkomaalaisille, löytyy Espanjan opetus- ja tiedeministeriön verkkosivuilta. Kursseja on koottuna myös Espanjan ulkoasiainministeriön sivuille.

Espanjan kulttuuri-instituuttien (Instituto Cervantes) verkkopalvelussa on tietoa espanjan kielen opiskelusta. Sivustolla on myös tietokanta heidän suosittelemistaan kielikursseista.

Valtion viralliset kielikoulut (Escuela Oficial de Idiomas) järjestävät myös espanjan kielen kursseja ja niissä voi suorittaa virallisen kielikokeen (DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera). Kielikoulujen yhteiseltä verkkosivulta saa koulujen yhteystiedot.

Servicio español para la internacionalización de la educación (Sepie)

Opiskelijajärjestöt

Espanjalaisten yliopistojen tiedekunnilla on opiskelijajärjestöjä ja oppilaskunta, johon valitaan jäsenet vaaleilla. Lisäksi tiedekunnissa voi toimia poliittisia järjestöjä. 

Järjestäytynyt opiskelijatoiminta keskittyy kuitenkin enemmän urheilun ja kulttuurin ympärille. Tutor-toiminta ei ole yleistä, mutta monissa yliopistossa on vaihto-opiskelijoille tarkoitettuja järjestöjä, jotka järjestävät muun muassa matkoja eri puolille Espanjaa.

Perinteisin espanjalaisopiskelijoiden järjestäytymismuoto lienee kuitenkin tuna-soittokunta, jolla on vuosisatojen historia. Tuna on esiintyvä veljeskunta, joka esittää vanhoja folkloristisia serenadeja historiallisiin asusteisiin pukeutuneena.