Alankomaiden koulutusjärjestelmä

Peruskoulutus ja oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus alkaa Alankomaissa 5 vuoden iässä, mutta useimmat lapset menevät kouluun jo 4-vuotiaina. Oppivelvollisuus päättyy 18 vuoden iässä.

Basisonderwijs on 4 - 12 -vuotiaille tarjottavaa koulutusta. Kouluista noin kolmasosa on julkisia (openbaar onderwijs) ja kaksi kolmasosaa yksityisiä (bijzonder onderwijs). Kouluihin täytyy rekisteröityä, ja suosittuihin kouluihin on usein jonotuslista. Peruskoulutus on ilmaista, sillä sekä valtiolliset koulut että yksityiset koulut ovat valtion rahoittamia.

Peruskoulutus kestää 8 vuotta. Viimeisenä kouluvuotenaan suurin osa oppilaista osallistuu ns. CITO-kokeeseen, joka ohjaa toisen asteen koulutuksen valintaa.

Toisen asteen koulutus

Myös toisen asteen koulutus on suurimmaksi osaksi ilmaista. Toisen asteen koulutus jakautuu ammatillisesti suuntautuneeseen koulutukseen ja yleissivistävään, korkea-asteen koulutukseen valmiuksia antavaan koulutukseen. Kaikki oppilaat opiskelevat kuitenkin yleissivistäviä aineita ensimmäisten 2 - 3 vuoden ajan (basisvorming).

Toisen asteen koulutus jakautuu neljään eri ohjelmaan. VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) on ammattikouluun valmistava ohjelma, joka kestää neljä vuotta. Korkeimman neljästä tasosta (theoretische leerweg) saavuttaneet oppilaat voivat siirtyä HAVO-ohjelmaan; muut tasot oikeuttavat vain MBO-ohjelmaan siirtymisen.

MBO (middelbaar beroepsonderwijs) eli ammattikoulu kestää koulutusohjelmasta riippuen yhdestä neljään vuotta. Korkeimman tason (taso 4) saavuttaneet oppilaat voivat siirtyä ammatilliseen korkea-asteen koulutukseen (HBO). Yli 18-vuotiaille koulutus on maksullista.

HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) on korkeampi yleissivistävä toisen asteen tutkinto, joka valmistaa opintoihin ammatillisesti suuntautuneessa korkea-asteen koulutuksessa. HAVO kestää viisi vuotta.

VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) on kuusi vuotta kestävä yliopistoon valmistava tutkinto.

Korkea-asteen koulutus

Korkea-asteen koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut (hogeschool) ja yliopistot (universiteit), molemmat tarjoavat ensimmäisen vaiheen (bachelor) ja toisen vaiheen (master) korkeakoulututkintoja. Kolmannen vaiheen tutkintoja (Doctoraat) tarjoavat vain yliopistot. Korkeakoulutusta tarjotaan englanniksi kaikilla tasoilla.

Ammattikorkeakouluja on Alankomaissa noin neljäkymmentä ja ne tarjoavat ammatillisesti suuntautuneita koulutusohjelmia useilla eri aloilla. Ensimmäisen vaiheen tutkinto ammattikorkeakoulussa kestää yleensä 4 vuotta, kun taas toisen vaiheen tutkinto kestää 1-2 vuotta. Lisäksi ammattikorkeakoulussa voi suorittaa bachelor-tutkintoa alemman associate-tutkinto, joka kestää 2 vuotta. Pääsyvaatimuksena ammatillisen korkea-asteen koulutukseen on vähintään toisen asteen tutkinto (tason 4 MBO- tai HAVO-tutkinto). Suomalaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon yhteensopivuus tason 4 MBO-tutkinnon kanssa kannattaa tarkistaa suoraan oppilaitoksesta.

Yliopistoja Alankomaissa on reilu kymmenen. Yliopistossa bachelor-tutkinto kestää useimmiten 3 vuotta ja master-tutkinnon kesto on 1-2 vuotta. Bachelor-tutkintoon johtavaan koulutuksen pääsyvaatimuksena on VWO-tasoinen tutkinto kuten ylioppilastutkinto; master-tutkintoon vaaditaan aiemmin suoritettu yliopistotasoinen tutkinto.

Monien yliopistojen yhteydessä toimii myös University College, joka tarjoaa yksilöllisiä tieteidenvälisiä koulutusohjelmia.

Government.nl: Ministry of Education, Culture and Science