Hakeminen Alankomaiden korkeakouluihin

Alankomaissa ei ole keskitettyä hakua korkeakouluihin, joten hakumenettelyt sekä -ajat vaihtelevat koulutusohjelmittain. Tarkat tiedot hakuajoista ja -käytännöistä tulee tarkistaa oppilaitoksen verkkosivuilta. Useimmat bachelor-tutkinnot alkavat kuitenkin syksyisin, ja hakuaika alkaa yleensä aloitusvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Hakemus tehdään sähköisesti joko Studielink-palvelun tai oppilaitoksen verkkosivujen kautta. Kaikkien hakijoiden täytyy kuitenkin rekisteröityä Studielink-palveluun. Hakemukselle ja rekisteröinnille voi olla eri määräajat.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan kopio passista ja toisen asteen tutkintotodistuksesta. Todistuksen on oltava englanniksi, ranskaksi, espanjaksi tai saksaksi, muussa tapauksessa se on käännettävä jollekin edellä mainituista kielistä. Käännös on todistettava oikeaksi joko aiemman oppilaitoksen tai notaarin toimesta. Usein mukaan on liitettävä myös kopio alkuperäisestä todistuksesta. Koulutusohjelmat saattavat vaatia hakemukseen myös muita liitteitä, joista yleisempiä ovat motivaatiokirje ja ansioluettelo. Lisäksi oppilaitokset saattavat periä hakemuksen käsittelymaksun, joka on yleensä noin 100 €.

Korkeakouluihin voi hakea jo ennen kuin on saanut ylioppilastodistuksen. Tällöin hakulomakkeessa on ilmoitettava odotettu valmistumispäivä ja toimitettava todistus oppilaitokseen pikimmiten.

Study in Holland


Opiskelupaikan valinta

Alankomaissa on lähes 300 englanninkielistä bachelor-tasoista ja yli tuhat master-tasoista koulutusohjelmaa. Lisäksi on tarjolla lyhempiä kursseja. Koulutuksen kansainvälistymistä edistävä Nuffic on koonnut nämä Studyfinder-verkkosivulle, josta sopivaa koulutusohjelmaa on helppo etsiä. Lisäksi kannattaa lukea koulutusohjelmista oppilaitosten omilta verkkosivuilta. Hollanninkielisiä koulutusohjelmia voi hakea Studiekeuze123-verkkosivulta.

Valtion laatuvaatimukset täyttävät oppilaitokset ja koulutusohjelmat löytyvät NVAO:n verkkosivuilta. NVAO on itsenäinen organisaatio, joka arvioi koulutuksen laatua niin Alankomaissa kuin hollanninkielisellä Flanderin alueella Belgiassa. Hollantilaisten yliopistojen tasoa voi tutkia myös kansainvälisistä yliopistovertailuista.


Pääsyvaatimukset

Useimpiin koulutusohjelmiin vaaditaan toisen asteen tutkintotodistus (yleensä ylioppilastutkinto) ja todistus kielitaidosta. Pääsyvaatimukset selviävät sekä Studyfinder-verkkosivulta että koulutusohjelman omilta verkkosivuilta.

Sisään otettavien oppilaiden määrää on rajoitettu vain joissain koulutusohjelmissa, ja useimmiten kaikki pääsyvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään. Oppilaitokset saattavat asettaa myös muita pääsyvaatimuksia, esimerkiksi taidealoille tai lääketieteeseen. Suomalaisten arvosanojen tulkinta saattaa vaihdella, joten arvosanarajoista kannattaa kysyä suoraan oppilaitoksesta. Toisin kuin Suomessa, yliopistot eivät yleensä järjestä pääsykokeita. Niitä kuitenkin järjestetään hakijoille, jotka eivät täytä pääsyvaatimuksia. Kokeilla voidaan testata hakijan taso esimerkiksi tietyssä oppiaineessa. Myös haastatteluja saatetaan järjestää.

Yleensä aina hakijalta vaaditaan todistus hyvästä englannin kielen taidosta englanninkielisiin mutta myös usein hollanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin haettaessa. Kaikki oppilaitokset hyväksyvät IELTS- tai TOEFL-kokeet, mutta myös muita kielitodistuksia voidaan hyväksyä. Molemmat kielikokeet voi tehdä Helsingissä. Kielikoetta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos hakija on suorittanut aiemmat opinnot englanniksi. Hollanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin vaaditaan hollannin kielen NT2-kokeen suorittaminen.

Monet oppilaitokset tarjoavat mahdollisuuden suorittaa ns. valmistava vuosi, jos kaikki pääsyvaatimukset eivät täyty. Valmistava vuosi koostuu usein kieliopinnoista. Jos et täytä pääsyvaatimuksia, ota yhteyttä oppilaitokseen ja kysy mahdollisuudesta valmistavaan vuoteen.