Opiskelu Euroopassa

Valtaosa ulkomaille suuntaavista suomalaisnuorista löytää opiskelupaikkansa Euroopan maista. Varsinkin Britanniassa, Ruotsissa ja Virossa on paljon suomalaisia opiskelemassa koko tutkintoa. Myös Alankomaat, Saksa ja Espanja kiinnostavat monia suomalaisnuoria.

Eurooppalainen korkeakoulujärjestelmä on varsin yhdenmukainen, joten voit suorittaa esimerkiksi alemman korkeakoulututkinnon yhdessä Euroopan maassa ja jatkaa opintojasi myöhemmin maisteritasolla jossakin toisessa maassa. Tarkista kuitenkin pääsyvaatimukset aina sinua kiinnostavasta korkeakoulusta.

Maaoppaat
Alankomaat
16 947 904

Alankomaat on yhä suositumpi maa suomalaisopiskelijoiden keskuudessa. Tarjolla on paljon englanninkielisiä koulutusohjelmia.

Britannia
64 088 222

Noin kolmasosa tutkintoaan ulkomailla suorittavista suomalaisista suuntaa Britanniaan. Monet lähtevät opiskelemaan Skotlantiin, mutta...

Espanja
48 146 134

Espanjalaisella korkeakoulutuksella on pitkät perinteet. Rento opiskelijaelämä houkuttelee maahan myös suomalaisia opiskelijoita.

Ranska
66 553 766

Ranskassa hyvä kielitaito on hyödyksi. Pääsykokeita ei yleensä ole ja lukukausimaksut ovat maltillisia....

Ruotsi
9 801 616

Ruotsalaisissa korkeakouluissa on monipuoliset opiskelijapalvelut ja maassa toimii useita suomalaisten opiskelijoiden järjestöjä.

Saksa
80 854 408

Saksassa koulutustarjonta on runsas: korkeakoulut tarjoavat noin 13 500 eri opintokokonaisuutta pääosin saksan...

Sveitsi
8 121 830

Sveitsissä on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita. Lukukausimaksut ovat kohtuulliset, mutta elinkustannukset ovat kalliimmat kuin...

Tanska
5 707 251

Opetushallituksen Tanska-oppaaseen on koottu kaikki olennainen tieto Tanskan korkeakouluista ja hakemisesta niihin. Tanskassa...

Venäjä
142 423 773

Parhaiten Venäjä avautuu niille, jotka asuvat maassa pidempään. Vuosittain kymmenet suomalaisnuoret lähtevät Venäjälle...

Viro
1 265 420

Viro on suosittu ja kustannuksiltaan edullinen opiskelumaa suomalaisten keskuudessa. Suurin osa suomalaisista opiskelee...

Maakortit
Belgia

Hakeminen

Belgiassa ei ole yhteishakua. Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan sen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Paljon vaihtelua, mutta tyypillisesti hakuaika päättyy heinäkuussa.

Lukukausimaksut

Paljon vaihtelua, mutta tyypillisesti n. 600-850 e vuodessa.

Tietoa muualla verkossa

Belgian ranskankielisen alueen sekä Brysselin korkeakoulutusmahdollisuudet sekä yleistietoa sisäänpääsyvaatimuksista.

Tietoa ranskankielisen alueen korkeakouluista sekä mm. etäopiskelumahdollisuuksista.

Tietoa ranskankielisen alueen yliopistoista, yliopistojärjestelmästä sekä linkkejä erilaisiin tietokantoihin.

Tietoa opiskelusta Belgian flaaminkielisellä alueella. Hakukoneen avulla voit etsiä englanninkielisiä koulutusohjelmia.

Tietoa Belgian flaaminkielisen alueen korkea-asteen koulutusjärjestelmästä, sekä perustietoa opiskelusta ja lupa-asioista.

Saksankielisessä korkeakoulussa voi opiskella kasvatustieteitä ja hoitoalaa.

Bulgaria

Hakeminen

Bulgariassa ei ole yhteishakua. Korkeakouluihin haetaan niiden oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Hakuajat vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan korkeakouluista.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat korkeakouluittain ja aloittain. Julkisten yliopistojen lukukausimaksut ovat noin 150 eurosta non 750 euroon. Yksityisten yliopistojen englanninkielisten ohjelmien maksut ovat noin tuhannesta eurosta ylöspäin.

Tietoa muualla verkossa

Bulgarian opetusministeriön ylläpitämä tietokanta maan korkeakouluista. Sivustolla voi etsiä ja vertailla kouluja.

NEAA on viranomainen, joka valvoo korkeakoulutuksen laatua Bulgariassa. Sivuilta löytyy lista akkreditoiduista korkeakouluista.

Irlanti

Hakeminen

Undergraduate-tason opintoihin on yhteishaku, jonka järjestää Central Applications Office (CAO).

Hakuajat

Yhteishaku syksyllä alkaviin opintoihin päättyy yleensä helmikuun alussa.

Lukukausimaksut

Suomalaisten ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa lukukausimaksuja. Opiskelija maksaa kuitenkin opiskelijamaksun (student contribution fee), joka on korkeintaan 3000 euroa vuodessa (tieto vuodelta 2015).

Tietoa muualla verkossa

Tietoa Irlannin korkeakouluista, hakemisesta ja opiskelijaelämästä.

CAO hoitaa keskitetysti hakuprosessin undergraduate-tason koulutusohjelmiin Irlannin korkeakouluissa.

Ulkomaalaisille suunnattua tietoa opiskelusta Irlannissa.

Tietoa opintojen rahoituksesta Irlannissa.

Työpaikkoja, uratietoutta, työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyviä ohjeita erityisesti opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Tallenne CIMOn järjestämä infotilaisuus Irlannissa tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille torstaina 12.11.2015.

CIMOn Prezi-esitys Irlannissa tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Suuntaa-antava linjaus EU-maista tulevien hakijoiden yleisestä hakukelpoisuudesta Irlannin korkeakouluihin. Suomen osuus sivuilla 25-26.

Islanti

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan korkeakoulun oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Haut vaihtelevat korkeakouluittain. Yleisimmin hakuajat päättyvät maalis-kesäkuussa.

Lukukausimaksut

Suomalaisten ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa lukukausimaksuja, mutta rekisteröitymismaksun suuruus on n. 300 €.

Tietoa muualla verkossa

Korkeakoulut ja niiden oppiaineet sekä kuvaus Islannin koko koulutusjärjestelmästä.

Islannin opetus-, tiede- ja kulttuuriministeriön sivusto. Sisältää tietoa koulutusjärjestelmästä.

Islantia käsittelevä englanninkielinen portaali, jossa on myös koulutusta sisältävä osio.

Verkkopalvelu tarjoaa tietoa eri kielillä Islannin koulutuksesta.

Islannin valtio tarjoaa apurahoja islannin kielen ja kulttuurin opiskeluun ulkomaalaisille korkeakouluopiskelijoille.

Italia

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan sen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Yliopistoilla on omat hakuajat, ei varsinaista yhteishakua.

Lukukausimaksut

Keskimäärin noin 1300 euroa vuodessa. Maksut vaihtelevat korkeakouluittain ja aloittain. Lukukausimaksut riippuvat myös opiskelijan ja hänen perheensä tuloista.

Tietoa muualla verkossa

Italian ulkoasiainministeriön verkkosivusto Italian korkeakoulutuksesta.

Italian tiedeministeriön kotisivut.

Kulttuuri-instituutin sivuilla on tietoa Italiassa opiskelusta ja apurahoista.

Italian opetusministeriön verkkopalvelussa on tietoa italiankielisistä opiskelumahdollisuuksista yliopistoissa.

Italian opetusministeriö ylläpitää listaa taidealan oppilaitoksista

Tietoa ulkomaalaisille hakemisesta Italian yliopistoihin ja korkeakouluihin

Itävalta

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan sen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Vaihtelee korkeakouluittain. Yleensä lokakuussa alkavaan lukukauteen hakuaika päättyy syyskuun alussa, maaliskuussa alkavaan lukukauteen helmikuun alussa.

Lukukausimaksut

Yliopistot eivät peri lukukausimaksuja EU-alueen opiskelijoilta. Ammattikorkeakoulut voivat periä lukukausimaksuja.

Tietoa muualla verkossa

Ulkomaisille opiskelijoille suunnattua tietoa korkeakoulutuksesta, hakemisesta, apurahoista ja elämisestä Itävallassa.

Itävallan viranomaisten ylläpitämä verkkopalvelu, jossa on tietoa opiskelusta ja apurahoista.

Sivuston kautta voi tutkia korkeakoulujen koulutustarjontaa.

Itävallan tiede- ja tutkimusministeriö

Itävallan opetus, taide, ja kulttuuriministeriö

ÖAD:n ylläpitämä apurahatietokanta.

Tietoa Itävallan koulutusjärjestelmästä.

Tietoa ammatillisesta koulutuksesta, korkeakoulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta Itävallassa.

Kroatia

Hakeminen

Yhteishaku alempaan korkeakoulututkintoon Postani-student.hr-verkkopalvelun kautta.

Hakuajat

Pääasiallinen hakuaika on heinäkuussa. Tarkista tarkat hakuajat suoraan korkeakoulusta.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat korkeakouluittain ja aloittain noin 800 eurosta noin 3600 euroon.

Tietoa muualla verkossa

Verkkopalvelussa on tietoa korkeakouluopiskelusta Kroatiassa, käytännön asioista ja yleistietoa maasta. Sivustoa ylläpitää Croatian Agency for Mobility and EU Programmes.

Yhteishakupalvelu, jonka kautta haetaan perustutkintotasoisiin opintoihin.

Kroatian viranomaisten ylläpitämä verkkopalvelu, jossa kerrotaan hakuprosessista ja hakuajoista englanniksi.

Viranomainen, joka vastaa korkeakoulutuksesta Kroatiassa.

Latvia

Hakeminen

Latviassa ei ole yhteishakua eli jokaiseen korkeakouluun haetaan erikseen.

Hakuajat

Hakuajat pitää tarkistaa suoraan korkeakouluista.

Lukukausimaksut

Vaihtelevat koulutusohjelmittain. Edullisimmillaan noin 1000 euroa ja kalleimmillaan yli 20 000 euroa lukuvuodessa.

Tietoa muualla verkossa

Julkinen verkkopalvelu opiskelusta Latviassa. Sivustoa ylläpitää State Education Development Agency ja Academic Information Centre.

Higher Education Quality Evaluation Centre of Latvia ylläpitää tietoa Latvian oppilaitoksista, opiskeluaineista ja ohjelmista.

State Education Development Agencyn verkkopalvelussa on perustietoa koulutuksesta Latviassa.

Latvian koulutus- ja tiedeministeriö

Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry eli RiSLO ry on Riiassa, Latviassa, lääketiedettä ja hammaslääketiedettä opiskelevien suomalaisten ainejärjestö.

Liettua

Hakeminen

Yhteishaku alempiin korkeakoulututkintoihin.

Hakuajat

Yhteishaku järjestetään kesäkuusta heinäkuulle.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat korkeakouluittain ja aloittain. Keskimäärin alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen maksaa 1000-5300 euroa vuodessa ja ylemmän korkeakoulututkinnon 2200-6500 euroa vuodessa.

Tietoa muualla verkossa

Liettuan viranomaisten ylläpitämä verkkopalvelu esittelee Liettuaa korkeakoulumaana.

Liettuassa on yhteishaku alempiin korkeakoulututkintoihin.

Verkkopalvelussa on tietoa Liettuan oppilaitoksista ja niissä järjestettävistä kursseista.

Liettuan opetus- ja tiedeministeriön sivustolla on tietoa koulutuksesta Liettuassa.

Suomalaiset voivat hakea apurahoja liettuan kielen ja kulttuurin opiskeluun kesäkursseilla.

Luxemburg

Hakeminen

Hakemisesta saa lisätietoa Luxemburgin yliopiston verkkosivuilta.

Hakuajat

Hakuajoista saa lisätietoa Luxemburgin yliopiston verkkosivuilta.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat aloittain. Yleisimmin 400€ kahdelta ensimmäiseltä lukukaudelta, sen jälkeen 200€/lukukausi. Jotkut alat selvästi kalliimpia. (tiedot vuodelta 2016)

Tietoa muualla verkossa

Opetusta tarjotaan saksaksi, ranskaksi ja englanniksi.

Luxemburgin opetusministeriön sivuilla on tietoa maan koulutusjärjestelmästä.

Malta

Hakeminen

Hakemisesta saa lisätietoa Maltan yliopiston verkkosivuilta.

Hakuajat

Hakuajoista saa lisätietoa Maltan yliopiston verkkosivuilta.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat aloittain. Jotkut koulutusohjelmat ovat maksuttomia, muut noin 300 eurosta 1250 euroon.

Tietoa muualla verkossa

Maltan yliopisto on Maltan ainoa korkeakoulu. Yliopistossa on opetusta myös englanniksi.

Maltan opetusministeriön sivuilta löytyy koulutukseen ja opiskeluun liittyvien linkkien lisäksi tietoa Maltan kulttuurista.

Norja

Hakeminen

Yhteishaku korkeakouluihin (The Norwegian Universities and Colleges Admission Service, NUCAS)

Hakuajat

Yleensä helmi-maaliskuussa.

Lukukausimaksut

Suomalaisten ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa lukukausimaksuja

Tietoa muualla verkossa

Norjan kansallinen verkkopalvelu, jonka kohderyhmä on ulkomaalaiset opiskelijat. Sivustoa ylläpitää SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning).

Norjan opetus- ja tutkimusministeriön portaali, joka käsittelee Norjan koulutussektoria erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Verkkopalvelu on suunnattu erityisesti norjalaisille, mutta voi olla hyödyllinen myös muille norjan kielen taitoisille.

Yhteishaku korkeakouluihin. Palvelussa on tietoa hakumenettelystä ja hakukelpoisuudesta.

Norsk Skoleinformasjon: tietokanta Norjan koulutuksesta ja oppilaitoksista lastentarhoista korkeakouluihin ja erityisoppilaitoksiin.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Haloo Pohjola -palvelu neuvoo muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa.

Portugali

Hakeminen

Yksityisiin yliopistoihin haetaan niiden oman ohjeistuksen mukaisesti. Julkisiin yliopistoihin haetaan DGES:n kautta.

Hakuajat

Hakuajat vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan korkeakoulusta.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan korkeakoulusta.

Tietoa muualla verkossa

Portugalin opetusministeriön ylläpitämä verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa Portugalissa opiskelusta ja asumisesta.

Portugalin opetusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa on tietoa yliopistoon hausta sekä mahdollisuus tehdä hakuja yliopistoista ja korkeakouluista ja tarjottavista tutkinnoista.

Portugalin Tiede-, Teknologia- ja Korkeakoulutusministeriön verkkosivut.

Puola

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan sen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Vaihtelevat korkeakouluittain, yleensä kesän aikana.

Lukukausimaksut

EU-alueen opiskelijoiden ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja julkisten yliopistojen puolankielisissä koulutusohjelmissa. Yksityiset yliopistot voivat periä lukukausimaksuja, samoin enlanninkielistä opetusta järjestävät korkeakoulut.

Tietoa muualla verkossa

Puolan korkeakoulutusta esittelevä verkkosivusto.

Puolan tiede- ja korkeakoulutusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa koulutusjärjestelmästä, opinnoista, stipendeistä ja käytännön asioista.

Romania

Hakeminen

Korkeakouluihin haetaan niiden oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Pääasiallinen hakuaika on huhtikusta elo-syyskuulle. Tarkista tarkat hakuajat suoraan korkeakoulusta.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan korkeakoulusta.

Tietoa muualla verkossa

Tietoa Romanian korkeakoulutuksesta ja lista romanialaisista yliopistoista.

Romanian opetusministeriön verkkosivujen englanninkielinen tietopaketti Romaniassa opiskelusta.

Slovakia

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan korkeakoulun oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Hakuajat vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan korkeakouluista.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat korkeakouluittain ja aloittain noin 700 eurosta noin 10000 euroon.

Tietoa muualla verkossa

Slovakian opetusministeriön verkkopalvelu ulkomaalaisille opiskelijoille.

Slovak Academic Information Agencyn (SAIA) verkkopalvelussa on ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitettu opas ja tietoa kansainvälisistä koulutusohjelmista.

Suomalaiset yliopisto-opiskelijat ja väitöskirjan tekijät voivat hakea apurahaa opiskelijavaihtoon Slovakian valtion apurahaohjelmasta. Apurahoja on tarjolla myös yliopisto-opettajille, tutkijoille ja taiteilijoille.

Slovenia

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan sen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Hakuajat vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan korkeakouluista.

Lukukausimaksut

Maksut vaihtelevat ja ne tulee tarkistaa suoraan korkeakoulusta.

Tietoa muualla verkossa

Sivustolla on perustietoa opiskelusta Sloveniassa sekä oppilaitosten yhteystietoja.

Verkkopalvelu on suunnattu ulkomaalaisille ja se sisältää tietoa esimerkiksi Slovenian koulutusjärjestelmästä.

Tsekki

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan sen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Hakuajat vaihtelevat. Yleensä helmi-maaliskuussa.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksuja ei ole julkisissa yliopistoissa. Yksityisissä yliopistoissa maksut vaihtelevat n. 2700-13000 euroa/vuosi.

Tietoa muualla verkossa

Ulkomaisille opiskelijoille tarkoitettu sivusto, jolla kerrotaan Tsekin korkeakoulutusjärjestelmästä, opiskelemaan hausta, opiskelijaelämästä ja Tsekin kielen opiskelusta.

Tsekin opetusministeriön verkkopalvelussa on kerrottu maan koulutusjärjestelmästä.

Unkari

Hakeminen

Jokaiseen korkeakouluun haetaan suoraan sen oman ohjeistuksen mukaisesti.

Hakuajat

Hakuajat vaihtelevat korkeakouluittain.

Lukukausimaksut

Vaihtelevat korkeakouluittain ja aloittain, keskimäärin noin 1200-6000 euroa vuodessa. EU-alueelta tulevien opiskelijoiden on mahdollista saada valtion tuki lukukausimaksuihin (state-funded place), jos he menestyvät hakuprosessin aikana hyvin.

Tietoa muualla verkossa

Unkarin viranomaisten ylläpitämä verkkopalvelu, jossa on kattavasti tietoa opiskelusta Unkarissa. Sivusto on suunnattu ulkomaisille opiskelijoille.

Sivustolla on koulutustietokanta vieraskielisistä koulutusohjelmista ja hakuprosessista. Verkkopalvelua ylläpitää National Higher Education Information Centre.

Budapestin, Szegedin ja Pécsin yliopistojen yhteinen palvelu ulkomaalaisille opiskelijoille.

Tietoa apurahoista korkeakouluopiskelijoille ja akateemisiin jatko-opintoihin sekä kesäkursseille.

Keskus esittelee monipuolisesti Unkarin kulttuuria ja rakentaa yhteistyösuhteita tieteen ja taiteen aloilla Suomen ja Unkarin välillä. Keskuksen sivustolla on tietoa myös Unkarissa opiskelusta.