Ulkomaille muutto toisen asteen opintojen takia ilman perhettä on harvinaista. Yleensä ne nuoret, jotka opiskelevat ulkomailla lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa muuten kuin vaihto-oppilaana, ovat ulkomailla vanhempiensa töiden takia. Tästä on poikkeuksena esimerkiksi United World College -koulut, joihin suomalaisetkin voivat hakea. UWC-kouluissa opiskellaan IB-tutkintoa ja lisäksi niissä järjestetään paljon muutakin ohjelmaa kuten vapaaehtoistyötä. Ne ovat oikeastaan sisäoppilaitoksia, eli kampusalueella paitsi opiskellaan, myös asutaan. Suomalaiset voivat hakea opiskelupaikkaa ja siihen liittyvää apurahaa Suomen UWC Finland:n kautta (katso linkki yllä). Hakuaika on yleensä vuosittain tammikuussa.

Yleensä toisen asteen opinnot järjestetään eri maissa suurimmaksi osaksi maan valtakielellä. Jos englanti ei ole maan virallinen kieli, englanninkielistä koulutusta voi olla tarjolla esimerkiksi IB-linjoilla, yksityisissä kouluissa tai muissa erityisoppilaitoksissa. Koulutus saattaa olla silloin maksullista, vaikka julkisissa kouluissa ei olisikaan koulumaksuja. 

Ulkomaisista toisen asteen koulutusmahdollisuuksia on vaikea löytää tietoa yhdestä paikasta, sillä yleensä tieto löytyy parhaiten paikallisviranomaisten eli esimerkiksi kaupunkien tai kuntien verkkosivuilta. Tiedot julkaistaan tyypillisesti vain maan valtakielellä tai -kielillä. Koulutuspaikkojen selvittäminen vaatii yleensä ensin päätöksen siitä, mistä kaupungista tietoa etsii. Tiedot toisen asteen koulutustarjonnasta pitää etsiä siis tapauskohtaisesti.

Toisen asteen opintoihin ulkomaille lähdetäänkin yleensä vanhempien töiden takia. Silloin kohdepaikkakunta on valmiiksi selvillä, ja koulupaikat lapsille järjestetään samalta alueelta. Koulupaikan etsintä vaatii oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, yhteydenottoja kouluihin ja aktiivista tietojen selvittelyä itsenäisesti. Valitettavasti me Opetushallituksessa emme voi auttaa tässä kovin paljoa, sillä emme välitä koulupaikkoja ulkomaille. 

Jos tiedät, mihin maahan ja mille paikkakunnalle muutat, tutustu kunnan tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin kunnan omilla verkkosivuilla ja ota yhteyttä kyseisen kunnan asiakaspalveluun.
 
Jos olet kiinnostunut Euroopan maista, tutustu eri maiden koulutusjärjestelmiin Eurydice-sivuston maakohtaisten tietojen avulla. Sitä kautta saat tietoa siitä, miten yleissivistävää ja ammatillista koulutusta järjestetään eri maissa ja minkätyyppisiä oppilaitoksia eri maissa. Saat myös tietoa koulutukseen liittyvästä sanastosta kohdemaan kielellä.

Usein kysytyt kysymykset